Vi leder förändring och formar kundupplevelser.

Utvalda case

Strategisk dialog formade ägardirektiv

Våga vara hemma

Visuell målbild för omställning till nära vård

Strategisk dialog

När du behöver förenkla det komplexa och skapa samsyn, så att mål, visioner och utmaningar blir förståeliga för alla.

Kultur & kompetens

Två komponenter som är helt avgörande för vår förmåga att skapa och leverera relevanta tjänster för våra kunder. 

Tjänstedesign

Vill du vara konkurrenskraftig måste du förstå hur din tjänst fungerar och upplevs av användaren. Vi hjälper dig dit. 

Interaktionsdesign

Forma gränssnittet mellan tekniken och användaren, och gör tekniken tillgänglig och användbar för människan. 

Citat1_icon

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Våra kunder

Vi jobbar i större och mindre projekt med företag och organisationer i olika branscher. Den röda tråden är en gemensam önskan om meningsfull förändring.

Husqvarna@3x

Vill du sätta igång ett projekt?