Välkommen till Usify.

Just nu erbjuder vi gratis konsulthjälp till företag som saknar resurser.

Vårt erbjudande

Usify är en designbyrå som utvecklar användarupplevelser, affärer och samhällslösningar tillsammans med kunder och partner. Alltid utifrån människors behov, beteenden och sammanhang och med kompetens inom design, teknik och affär. Vad kan vi göra tillsammans?

Digitala produkter

I en alltmer digital värld behövs kompetens som gör gränssnittet mellan människa och data så intuitivt som möjligt. Vi hjälper dig i hela eller delar av processen när du vill utveckla en digital lösning som är meningsfull för användaren.

Se hur vi hjälpt andra
Tjänster

Människors förväntningar och krav på de tjänster de använder ökar konstant. Grunden för att kunna utveckla tjänster som är meningsfulla för användaren är förståelsen för hur tjänsten fungerar för och upplevs av användaren i hens sammanhang.

Se hur vi hjälpt andra
Kultur & organisation

Förmågan hos företag och organisationer att ta människors upplevelser av meningsfullhet till utgångspunkt för förändring blir allt viktigare. Vi har verktyg för att stötta dig i att utveckla användarfokus och designförmåga i din organisation.

Se hur vi hjälpt andra

Strategi & affär

Långsiktig lönsamhet i din affär och verklig effekt av din verksamhet förutsätter god förmåga att orientera sig i ett landskap i ständig förändring. Vi arbetar med design thinking som stöd till er i utvecklingen av er strategi, vision och affär.

Se hur vi hjälpt andra
symbol_quote_154-115

Utbildningar och föreläsningar

Vi utbildar, coachar i och föreläser om designprocessen, användarcentrering och olika metoder för detta. Vad behöver din organisation lära sig mer om?

HEALTH JAM 2019

Tänk dig att på kort tid fördjupa förståelsen av en aktuell hälsoutmaning och skapa embryon till nya lösningar. Tänk dig att göra det på ett sätt som ger en injektion av kreativitet i din organisation och dina nätverk. Tänk dig ett Health Jam.

Läs mer om Health Jam

Våra kunder och partner

Vi jobbar i större och mindre projekt med företag och organisationer i olika branscher.
Den röda tråden är en gemensam önskan om meningsfull förändring.