Visualisering

Skapa en gemensam utgångspunkt. Visualisering hjälper till att förstå komplexa sammanhang.

Vad är visualisering?

Visualisering är gestaltning av behov, insikter, framtida lösningar eller visioner på sätt som talar till människor genom synen.

Hur gör vi?

Metoder som skisser, bilder, kartor, moodboards eller prototyper underlättar förståelsen av delar och helhet i de designprocesser vi för tillfället arbetar med. Metoder och material anpassas utifrån varje enskilt projekt.

Varför visualisering?

Genom att visualisera och åskådliggöra komplexa, flerdimensionella sammanhang kan vi skapa gemensam förståelse för behov, förändringar eller visioner och underlätta att de faktiskt genomförs. Med hjälp av visualiseringar kan alla intressenter lättare få en gemensam bild, än om samma sammanhang skulle kommuniceras i text. Detta ger diskussionen en gemensamt förankrad utgångspunkt, något som i sin tur underlättar beslutsfattande.