UX-Design

Interaktionsdesign (UX)

Gör det enkelt att använda. Användarcentrerad design av digitala produkter, tjänster och system.

Vad är UX?

Struktur av information och flöden skapas och oftast syftar det på utformning av webb, appar, system, men lika gärna handla om lastbilar. Det är synen på hur en tjänst/produkt är att använda ur användarens perspektiv. Med interaktionsdesign kan man balansera kravbilen på en övergripande verksamhetsnivå kontra specifika detaljer i användargränssnittet. Fokus på att göra det lätt för en användare att hitta den information och de funktioner som hen söker i en tjänst eller system.

Hur gör vi?

Med hjälp av metoder som user research (intervjuer, observationer, enkäter, field studies, desk research), sker en kartläggning av behov som ofta resulterar i en eller flera personas. Kravställningar om vilka system som ska skapas med vilka funktionaliteter som ska finnas och prioritera dessa utifrån användare. För att säkerställa att rätt saker utvecklas skapas prototyper som testas med användare i ett tidigt skede. I tätt samarbete med utvecklare och andra relevanta kompetenser säkerställas en bra användarupplevelse givet de tekniska, legala och andra restriktioner.

Prototyper itereras med ökande grad av deltajeringsnivå, mot såväl expert som breddanvändare och med övriga kompetenser – vilken info ska presenteras, hur ska man interagera med den?

Varför UX?

En bra användarupplevelse gör att din kund kan interagera friktionsfritt med din produkt eller tjänst. Användarupplevelse handlar inte om yta utom funktion – för att åstadkomma detta behövs ett samarbete mellan de olika funktionerna vilket behöver designas och testas. Användare har liten tolerans för det som fungerar dåligt idag givet den exploderande marknaden av digitala lösningar. En riktigt bra användarupplevelse bygger lojalitet och ditt varumärke får tydligare närvaro.