Tjänstedesign

Förstå din tjänst och hur du kan höja kundens upplevelse av den. Vi hjälper dig dit.

Vad är Tjänstedesign?

När vi talar om tjänstedesign syftar vi kort och gott på att designa tjänster. Tjänstedesign innebär att ta ett holistiskt perspektiv där man vill skapa förståelse för användaren, men också för verksamheten och dess medarbetare, och hur användaren, medarbetare och verksamhet samspelar för att skapa önskade resultat.

Samskapande är en viktig faktor för framgångsrik tjänstedesign. Perspektiv som är viktiga att inkludera är exempelvis användare och medarbetare. Med hjälp av olika metoder som intervjuer eller observationer samlas data om hur tjänsten används in. Genom visualiseringar förmedlar man insikter som ger möjlighet till att göra förändringar i befintliga tjänster eller skapa nya.

Hur gör vi?

Insamlande av information sker via intervjuer och observationer. Eftersom samskapande är en viktig beståndsdel av tjänstedesign använder man sig ofta av metoder som leder till detta, såsom workshops. Arbetet sker alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren för att kunna anpassa metoder och tillvägagångssätt för att nå det bästa resultatet.

Varför Tjänstedesign?

Förståelse för hur en tjänst fungerar och upplevs av användaren är grunden för att kunna förbättra och skapa nya tjänster. I en tid då konkurrensen är hård spelar upplevelsen en allt större roll, så vill du vara konkurrenskraftig bör du förstå hur din tjänst fungerar och upplevs av användaren.