Tjänstedesign

Förstå din tjänst och hur du kan höja kundens upplevelse av den med tjänstedesign. Vi hjälper dig dit.

Vad är Tjänstedesign?

När vi talar om tjänstedesign syftar vi kort och gott på att designa tjänster. Tjänstedesign innebär att ta ett holistiskt perspektiv där man vill skapa förståelse för användaren, men också för verksamheten och dess medarbetare. Det handlar om att se hur användaren, medarbetare och verksamhet samspelar för att skapa önskade resultat.

Samskapande är en viktig faktor för framgångsrik tjänstedesign. Perspektiv som är viktiga att inkludera är exempelvis användare och medarbetare. Med hjälp av olika metoder som intervjuer eller observationer samlas data om hur tjänsten används in. Genom visualiseringar förmedlar man insikter som ger möjlighet till att göra förändringar i befintliga tjänster eller skapa nya. Det som är kärnan är att förstå och ta hänsyn till de som använder den.

Hur gör vi?

Vi börjar med att samla in relevant information som sker via intervjuer och observationer. Det här är grunden till det fortsatta arbetet. Eftersom samskapande är en viktig beståndsdel av tjänstedesign används ofta metoder som leder till detta, såsom workshops. Arbetet sker alltid i nära samarbete med dig som uppdragsgivare för att kunna anpassa metoder och tillvägagångssätt för att nå det bästa resultatet.

Varför Tjänstedesign?

Förståelse för hur en tjänst fungerar och upplevs av användaren är grunden för att kunna förbättra och skapa nya tjänster. Tjänster behöver ses över kontinuerligt i ett förbättringsarbete, då tider förändras och användare utvecklas. I en tid då konkurrensen dessutom är hård spelar upplevelsen en allt större roll. Användare väljer och föredrar de tjänster som är lätta att använda och som ger en god upplevelse. Här gäller det att se till att det är din tjänst som de väljer.

Vill du vara konkurrenskraftig bör du alltså förstå hur din tjänst fungerar och upplevs av användaren. Det hjälper vi dig med hela vägen, så varmt välkommen att kontakta oss.