Strategisk dialog

Positionera er på marknaden. Använd design för att skapa samsyn kring strategi och affär.

Vad är strategisk dialog?

Strategisk dialog är en process som använder metoder och principer från design thinking för att skapa samsyn kring strategi och affär i komplexa sammanhang. Det är också en visuell paketering för kommunikation kring vision och strategi.

En strategisk dialog får er att ta an komplexa problem och utveckla innovativa lösningar i dialog och samskapande med era nyckelintressenter. Samtidigt utvecklar ni en gemensam vision och ökar er samlade handlingsberedskap.

Hur gör vi?

Vi väljer och anpassar metoder för att skapa mesta möjliga nytta i ert specifika sammanhang. Faciliterade workshops där människor från olika discipliner, funktioner, företag, organisationer och med olika kompetens möts på lika villkor för att utforska området och skapa en gemensam bild av problematiken ingår i praktiken alltid i processen. Genom visualisering gör vi det enkelt att få överblick över och kommunicera om komplexa, flerdimensionella sammanhang.

Andra exempel på metoder som vi använder är intervjuer, observationsstudier eller systemkartor. Vi arbetar med strategiska dialog i olika branscher och samhällssektorer.

Varför strategisk dialog?

Lönsamhet i affär och verklig effekt av verksamheten förutsätter god förmåga att orientera och positionera sig i ett landskap av snabb och genomgripande teknikutveckling. Nya preferenser från användare och medarbetare liksom samhällsutmaningar som samtidigt innebär nya marknadsmöjligheter.

Företag och organisationer behöver hitta helt nya sätt att jobba och nya former av samarbeten. Flödet från teknik, plattform till människa behöver ses och förstås som en helhet. Många olika komponenter och kompetenser behöver förenas på nya sätt, inte minst i digitala ekosystem där parterna kopplar ihop system och verksamhet.

Samtidigt blir det allt mer tydligt att det är människan och den mänskliga dialogen som måste stå i centrum för att projekt och affärer ska lyckas. Innovationskraften från en större grupp människor med olika kompetenser och bakgrunder krävs för att lösa utmaningarna och för att ta tillvara på de nya affärsmöjligheterna.