Persona

Förstå och lär känna din kund.

Vad är en persona?

En persona är en beskrivning av användaren, ofta med både demografiska inslag, bilder och texter som beskriver behov, drivkrafter och problem.

Hur gör vi?

Genom intervjuer och observationer förstår vi användarna, vad de behöver och vilka utmaningar de ställs inför. Utifrån detta skapas en persona med både visuella element och beskrivande text.

Varför en Persona?

En persona hjälper organisationen att ha empati för sin kund. Genom en kundcentrerad verksamhet kommer beslut baseras på vad som ger användaren bäst upplevelse och mest nytta. Om beslut och strategi baseras på användarna kommer rätt saker att utvecklas och dyra felsteg kan undvikas.