Målgruppsanalys

Lägg tid på rätt saker. Förstå och lär känna dina kunders och användares behov och beteenden. 

Vad är en målgruppsanalys?

En målgruppsanalys är en process för att ta reda på och visualisera drivkrafter, behov och beteenden hos kunder och användare. Resultatet av en målgruppsanalys ligger till grund för kravställning och löpande designbeslut.

Hur gör vi?

När vi samlar in material i en målgruppsanalys använder vi oss framförallt av intervjuer och observationsstudier. Andra möjligheter är fokusgrupper och enkäter. Därefter gör vi en analys i vilken vi sorterar, söker mönster i och klustrar de insikter vi får vid genomgång av materialet. Insikterna ligger till grund för visualisering av målgruppernas behov och drivkrafter.

Varför målgruppsanalys?

En målgruppsanalys ger er en tydlig bild av era kunders och användares behov och beteenden. Det gör att ni slipper lägga tid på att gissa ”vad användarna egentligen vill ha” – och givetvis minskar också risken att ni gissar fel. Det gör också att ni slipper lägga kraft och resurser på att utveckla funktioner som inte används. Istället kan ni fokusera på de funktioner som era användare verkligen behöver och göra dem lätta att hitta och enkla att använda.