Kundresa

Förbättra din tjänst eller system efter verkliga behov. Förstå din kunds resa från början till slut. 

Vad är en kundresa?

En kundresa beskriver användarens väg genom en tjänst, process eller ett system och den visualiserar komplexa flöden ur ett användarperspektiv. Metoden bidrar till att skifta fokus från verksamheternas perspektiv och skapar besluts- diskussions- och förbättringsunderlag för processer där många aktörer samverkar och påverkar helhetsupplevelsen.

Hur gör vi?

Genom intervjuer och observationer samlas upplevelser av en tjänst in. Oftast intervjuas både användare och personer ifrån verksamheten för att förstå hur flödet ser ut. Utifrån insikterna skapas underlaget för resan som visualiserar komplexa flöden på ett enkelt och tydligt sätt.

Varför en kundresa?

Kundresan är ett kraftfullt verktyg för att skapa en gemensam förståelse för användarens helhetsupplevelse och dess behov av en tjänst eller ett system. Kundresan identifierar och visualiserar beteenden, drivkrafter, behov och utmaningar hos användarna och skapar insikter och kunskap som möjliggör nya eller förbättrade lösningar och tjänster. Kundresan kan även inkludera medarbetare och leverantörers syn på en tjänst.