Kod

Gränssnittet mellan människa och data behöver vara så intuitivt som möjligt. Vi hjälper dig i målet.

icon_code_white
Våra utvecklare har stor erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan teknik, design och en fungerande lösning för den som ska använda den.

Tillsammans med våra kunder och deras användare har vi bidragit till såväl nya arbetsmetoder som till IT-stöd. Med tekniken i fokus skapar vi helt nya tjänstelösningar som förenklar både informationsspridning och kompetensutveckling.

Komplexa problem kräver ibland enkla lösningar för att åstadkomma förändring. Därför har vi inom Usify en rad verktyg och tekniker som vi använder för att lösa de problem som vi stöter på.

Ett axplock av våra kunskaper:

• HTML5 och CSS
• Sass, SCSS, Less
• Javascript (ES2015+)
• AngularJS
• React
• Flux, Redux
• Alt.js
• Mocha, Jasmine, Protractor
• Grunt, Gulp, Webpack.