Interaktiva prototyper

Lägg tid på rätt saker. Prototyper hjälper till att testa och utvärdera tidigt i processen.

Vad är en prototyp?

En prototyp är en nerskalad och konkret version av en idé eller ett koncept. Vi jobbar med prototyper i digital eller analog form – helt i linje med vår filosofi att tillhandahålla de verktyg som är mest meningsfulla för varje enskilt uppdrag.

Hur gör vi?

Ett nyckelord när vi jobbar med prototyper är iteration. Att vi jobbar iterativt innebär att vi testar idéerna, lär av utfallet, utvecklar av det vi lärt oss och testar igen.

När vi tagit fram en första prototyp, låter vi därför användarna testa och utvärdera den. Utifrån deras feedback i tar vi sedan nästa steg genom att vi utvecklar protypen och gör en ny utvärdering. Genom att genomföra ett antal iterationer arbetar vi oss fram till slutgiltiga koncept, som är verifierade med dina användare. Antalet iterationer anpassar vi efter vad som är relevant i det specifika fallet, vilket inkluderar dina resurser.

Varför prototyper?

Genom att testa idéer som prototyper utvärderar vi användarupplevelsen och validerar koncept med god precision. Detta gör det möjligt att justera lösningen redan tidigt i utvecklingsprocessen – kanske det bästa sättet som vi känner till för att hantera utvecklingsrisken.