Interaktionsdesign

Få engagerade och nöjda användare med en värdefull interaktionsdesign.

Vad är interaktionsdesign?

Interaktionsdesign är den delen av en designprocess som berör hur användare interagerar med ett system eller tjänst. Vi tar en webbplats som erbjuder onlineutbildningar inom träning och hälsa som exempel. En användare besöker webbplatsen och möts först av logotyp, bilder och det visuella man ser. Därefter börjar användaren att navigera runt för att hitta mer information om kurser och utbildningar. I en sektion på webbplatsen kan användaren skapa ett eget upplägg för sin utbildning. Användaren kan välja vilka kurser som ska ingå, startdatum och studietakt. Det här är ett exempel på interaktion mellan tjänst och användare.

Interaktion handlar helt enkelt om funktioner för att förbättra användarupplevelsen och underlätta för användaren att utföra sin uppgift.

Varför interaktionsdesign?

Med en genomtänkt interaktionsdesign får du mer delaktiga och engagerade användare. För att förstå vilken interaktion som behövs behöver vi också förstå användarens behov och hur tjänsten används idag. Med tjänstedesign kan vi skapa denna förståelse för att förbättra eller skapa nya tjänster.

Interaktion blir också en betydande del i dagens e-hälsa och utmaningarna som följer med den. Digitala tjänster för att bibehålla en god hälsa i samhället behöver ta stor hänsyn till de personer som använder tjänsten, både vårdgivare och den enskilda individen.

Vi hjälper dig hela vägen

Varmt välkommen att kontakta oss när du behöver se över din tjänst och utveckling av interaktionsdesign.