Faciliterad workshop

Gränssnittet mellan människa och data behöver vara så intuitivt som möjligt. Vi hjälper dig i målet.

Vad är en faciliterad workshop?

Faciliterade workshops är en viktig katalysator i designprocessen. Där samlas människor med olika perspektiv, roller och funktioner och stöttas i att skapa gemensam förståelse, ny kunskap och handlingsberedskap.

Facilitatorns uppgift är att skapa en arena där utforskande samtal och övningar gör det möjligt för gruppen att röra sig framåt i en process samtidigt som alla deltagares erfarenheter, kunskaper och engagemang tas tillvara.

Hur gör vi?

Vi stöttar er i att sätta upp ramarna för workshopen inklusive att formulera utmaning/frågeställning och identifiera deltagare. Vi tar fram ett förslag för upplägg av workshopen i dialog med er. Under workshopen fungerar vi som facilitator, och kan även ta hand om dokumentationsarbetet, till exempel genom en visualisering av resultatet.

Vi arbetar med faciliterade workshops som del i längre faciliterade processer eller som enstaka energiinjektion för olika miljöer, branscher och former.

Varför faciliterad workshop?

En workshop tar tillvara på “gruppens visdom” och ger snabbare och mer kraftfull förändring. Det är möjligt genom att gruppens medlemmar arbetat fram resultatet tillsammans, och därför har ett gemensamt ägarskap och tydliga åtaganden i det fortsatta förändringsarbetet.