Designdriven kravställning

Matcha kvalité med behov och sammanhang. Förstå användarna i relation till er kravställning.

Vad är designdriven kravställning?

Designdriven kravställning är en kravställningsprocess som, utöver att specificera en lösnings ”hur”, också tydliggör dess ”varför”. Det möjliggör tydlighet kring frågorna ”för vem”, ”i vilket syfte”, ”vad” – och givetvis ”hur”.

Hur gör vi?

Vi involverar slutanvändarna i en dialog om behov och möjligheter genom att använda visuella verktyg som skisser, storyboards och prototyper. Genom den feedback som vi får från användarna får vi en fördjupad förståelse av deras behov. Utifrån denna kunskap utformar vi sedan de olika delarna i kravställningen på sätt som är meningsfulla i det specifika bidraget. Det kan handla om allt från användarberättelser till informationsmodeller och effektkartor.

Varför designdriven kravställning?

Hur framgångsrikt ert digitala utvecklingsprojekt ska bli, avgörs i hög grad av hur tydlig och förankrad i verkliga behov er kravställning är. Designdriven kravställning gör det möjligt att utforska behov och lösningsmöjligheter parallellt. Det snabbar upp lärandet och säkerställer en bättre matchning mellan kvaliteten i de tänkta lösningarna och användarnas behov och sammanhang. Ligga till grund för dokumentation av hur krav uppstått samt till dokumentation av beslut kring lösningens utformning.