Coachning och Mentorskap

Öka er egna kunskap och få konkreta metoder för att kunna arbeta designdrivet.

Vad är Coachning och Mentorskap?

Genom en coaching- eller mentorskapsprocess får kunden ökad kunskap om tjänstedesign, användarinvolvering och konkreta verktyg för verksamhetsutveckling. Arbetet stöttar en enskild verksamhetsutvecklare eller ett team i deras praktiska arbete med att bygga upp eller förstärka den egna förmågan att arbeta designdrivet i sin vardag.

Hur gör vi?

Vi erbjuder coaching eller mentorskap i en tidsperiod om tre månader och upplägget anpassas efter kundens behov och verksamhet och finns på tre olika nivåer, small, medium och large.

Small

Vi inleder samarbetet med ett uppstartsblock under en halvdag, där vi tillsammans sätter mål och former för samarbetet.  Månatliga avstämningar sker under vägen, via skype, telefon eller fysiska möten. Mot slutet gör vi en gemensam uppföljning och utvärdering, i vilken vi också ser över behov och former för fortsatt samarbete.

Medium

Vi inleder samarbetet med ett uppstartsblock under en halvdag, där vi tillsammans sätter mål och former för samarbetet.  4 halvdagsavstämningar via skype eller i fysiskt möte genomförs under vägen. Mot slutet gör vi en gemensam uppföljning och utvärdering, i vilken vi också ser över behov och former för fortsatt samarbete.

Large

Samskapat projekt, skräddarsytt helt enligt kundens behov.