UX / Användarupplevelse

UX betyder användarupplevelse (user experience) och syftar till hur användaren upplever en tjänst.

Om användarupplevelsen

Varje gång vi använder en tjänst eller besöker en webbplats så har vi en känsla. Det kan vara att vi blir glada när vi hittar något vi sökt efter, eller att vi blir irriterade när en länk som vi klickar på inte leder någonstans. Det här är det vi menar med UX, som betyder användarupplevelse. Användarens känslor och upplevelse av en tjänst.

Vad är en bra UX?

När vi designar tjänster behöver vi ha användarens behov i fokus. Det är den individ som ska använda tjänsten som ska få en god upplevelse, och inte personen som programmerar eller designar den. Har du en verksamhet som behöver en ny plattform? Din bild av hur plattformen ska vara och vad de som använder den vill ha kan mycket väl skilja sig från hur det ser ut i verkligheten.

En bra UX har den faktiska användaren i fokus och ger användaren en god upplevelse genom att uppfylla de behov som finns.

Varför användarupplevelse?

Tänk dig in i situationen att du har designat en app för medicinhantering som används för att rapportera inom hemtjänst. Det här ska ersätta pappershanteringen och underlätta för medarbetarna.

Under designprocessen har inte användarupplevelsen varit i fokus, vilket resulterat i att man efter lanseringen fått in en del klagomål. Medarbetarna tycker att det är svårt att komma in i rätt meny och förstår inte när rapporteringen är inskickad. Det här har lett till problem vilket gjort att man fått omarbeta appen och lägga in mer resurser för att ändra informationsarkitekturen.

Om man från början hade haft ett UX-perspektiv så hade det minskat på riskerna att stora ändringar behöver göras. Då skulle man redan från början veta att det är viktigt för användaren att hitta rätt i menyn och veta när rapporteringen är klar. Nu står man med en sämre användarupplevelse och behöver lägga resurser som hade kunnat gå till förbättringsarbete istället. Det är alltså viktigt för både verksamheten och användaren att upplevelsen finns med under hela processen.

Vi hjälper dig med UX

Varmt välkommen att kontakta oss när du behöver se över din tjänst och utveckling av en god användarupplevelse.