Resultatet av våra uppdrag är oftast okänt på förhand. Du som kund kan dock vara trygg i att våra metoder är beprövade och verkningsfulla. Varje uppdrag formas för sitt sammanhang med grund i en etablerad modell för designarbete, Double Diamond.

Coaching och mentorskap

Kunden, som kan vara en person eller en grupp, får ökad kunskap om tjänstedesign, användarinvolvering och konkreta verktyg för verksamhetsutveckling. Arbetet stöttar verksamhetsutvecklaren eller gruppen i deras praktiska arbete att bygga upp eller förstärka den egna förmågan att arbeta designdrivet i sin vardag.

Läs mer om metoden

Tjänstedesign

Tjänstedesign innebär att ta ett holistiskt perspektiv där man vill skapa förståelse för användaren, men också för verksamheten och dess medarbetare, och hur användaren, medarbetare och verksamhet samspelar för att skapa önskade resultat.

Läs mer om metoden

Kod

Komplexa problem kräver ibland enkla lösningar för att åstadkomma förändring. Därför har vi inom Usify en rad verktyg och tekniker som vi använder för att lösa de problem som vi stöter på.

Läs mer om metoden

UX

Struktur av information och flöden skapas och oftast syftar det på utformning av webb, appar, system men kan lika gärna handla om lastbilar. Det är synen på hur en tjänst/produkt är att använda från användarens perspektiv.

Läs mer om metoden
symbol_quote_154-115