Tjänster

Här kan du läsa mer om de tjänster vi erbjuder för att skapa meningsfull förändring och forma framtidens tjänster och lösningar. 

 

Tjänstedesign

Tjänstedesign designar tjänster. Det handlar om att ta ett holistiskt perspektiv för att skapa förståelse för användaren, verksamheten, dess medarbetare och hur de samspelar.

Läs mer om tjänstedesign

UX

UX handlar om hur en tjänst/produkt är att använda ur användarens perspektiv. Det gäller att göra det lätt för användaren att hitta den information eller funktion de söker.

Läs mer om UX

Kod

Komplexa problem kräver ibland enkla lösningar för att skapa förändring. Inom Usify har vi flera verktyg och tekniker som vi använder för att lösa problem vi stöter på.

Läs mer om kod
symbol_quote_154-115