Strategisk dialog

Som neutral part och med en mix av affärsförståelse, mötespedagogik och kunskap inom Design thinking leder, berikar och säkrar vi just dina förändringsprocesser och skapar tydlighet, riktning och energi med strategisk dialog.

Att motivera och skapa samsyn i komplex industriell transformation

Strategisk dialog för ny hållbar stadsdel

Visuell målbild för omställning till nära vård

Förändring kräver rätt metoder

Vi vet av erfarenhet att förändringsprocesser kan vara komplexa. Oklara mål, många intressenter och svårdefinierade utmaningar kan skapa förvirring, otydlighet och till och med stopp i processen. Det är där Usify kommer in.

Genom Strategisk dialog leder vi er framåt genom workshops där alla deltagare engageras, involveras och inspireras. Dialogen och människorna är hela tiden i fokus. Vi lyssnar, guidar, tillför ny energi och leder processen framåt på ett tryggt och kreativt sätt.

Vi skapar samsyn och gör det komplexa förståeligt

Vårt mål är att förenkla det komplexa och skapa samsyn, så att mål, visioner och utmaningar blir förståeliga för alla. Ofta visualiserar vi även processens olika delar och tydliggör den röda tråden genom att designa en visuell dialogkarta. Låt oss leda er i meningsfull förändring med strategisk dialog.

Ikon_Kultur&Kompetens

Samsyn

Genom att skapa samsyn kring våra olika och unika förutsättningar, kan vi transformera dem från upplevda hinder till värdefulla perspektiv. Samsyn är alltid nyckeln till en bra start på ett förändringsarbete.

Ikon_Berättelse

Berättande

I alla tider har vi människor använt berättelser för att utveckla och förmedla tankar, känslor, erfarenheter, kunskap, idéer, värderingar och drömmar. Våra hjärnor är helt enkelt byggda för att skapa, tolka, minnas och återge berättelser. En egenskap som vi har stor nytta av i förändringsarbeten.

Ikon_Dialog

Dialog

Det är i dialogen magin skapas. Att få deltagare att dela med sig av allt ifrån kända aspekter till mer obekväma. Att se hur åsikter, tankar och känslor som får komma upp till ytan kan leda till starka insikter och till och med bli ledstjärnor för processen. Likt en äventyrsresa vet vi aldrig vad som kommer hända längs vägen, bara att dialogen kommer ta oss fram på rätt sätt.

Ikon_Engagemang

Engagemang

Genom samsyn, förankring, motivation och delaktighet skapar vi engagemang i processen på riktigt. Vi utgår från deltagarnas individuella aspekter och med guidning och rätt metoder låter vi deltagarna själva staka ut rätt väg.

Kontakta oss när du behöver strategisk dialog

Har du en spännande förändringsprocess framför dig? Behöver du tydlighet och riktning? Vi förenklar det komplexa och leder er förändringsprocess framåt. Kontakta oss så pratar vi mer!

Vill du veta mer?

Prata med Bjarte Bugge, VD
bjarte.bugge@usify.se   08-557 713 73

Vill du dela?