Strategisk dialog

Tydlighet, riktning och energi är avgörande i alla förändringsprocesser. Som neutral part och med en mix av affärsförståelse, mötespedagogik och Design thinking leder, berikar och säkrar vi dina förändringsprocesser genom att skapa tydlighet, riktning och energi. 

Att motivera och skapa samsyn i komplex industriell transformation

Strategisk dialog för ny hållbar stadsdel

Visuell målbild för omställning till nära vård

Förändring av rätt metoder

Vi vet av erfarenhet att förändringsprocesser kan vara komplexa. Oklara mål, många intressenter och svårdefinierade utmaningar kan skapa förvirring, otydlighet och till och med stopp i processen. Det är där Usify kommer in.

Genom Strategisk dialog leder vi er framåt genom workshops där alla deltagare engageras, involveras och inspireras. Dialogen och människorna är hela tiden i fokus. Vi lyssnar, guidar, tillför ny energi och leder processen framåt på ett tryggt och kreativt sätt.

Vi skapar samsyn och gör det komplexa förståeligt

Vårt mål är att förenkla det komplexa och skapa samsyn, så att mål, visioner och utmaningar blir förståeliga för alla. Ofta visualiserar vi även processens olika delar och tydliggör den röda tråden genom att designa en visuell dialogkarta. Låt oss leda er i meningsfull förändring.

Ikon_Kultur&Kompetens

Samsyn

Alla har unika förutsättningar och ingen vill vara först! Om vi lyckas skapa samsyn kring våra olika förutsättningar, så kan vi börja nyttja de som värdefulla perspektiv i stället för att låta oss hindras av de. Samsyn gör det så mycket lättare att börja ett förändringsarbete – till och med för den som råkar vara först ut. 

Ikon_Berättelse

Berättande

I alla tider har vi människor använt berättelser för att utveckla och förmedla tankar, känslor, erfarenheter, kunskap, idéer, värderingar och drömmar. Våra hjärnor är helt enkelt formade för att skapa, tolka, minnas och återge berättelser. En egenskap som du kommer få stor nytta av.

Ikon_Dialog

Dialog

Dialog är där magin händer. Från att deltagare försiktigt delar med sig om kända aspekter till att de obekväma aspekterna kommer upp till ytan och skapar starka förkroppsligade insikter som blir som ledstjärnor för processen. Likt en äventyrsresa vet vi aldrig vad som händer, förutom att dialogen kommer att ta oss framåt.

Ikon_Engagemang

Engagemang

Genom samsyn, förankring, motivation och delaktighet skapar vi engagemang för processen. För varje deltagare krävs det individuella aspekter för att belysa efterfråga och vaska fram för att engagemang ska uppstå – därför är det så viktigt att låta deltagare bestämma vägen själva.

Vill du veta mer?

Prata med Bjarte Bugge, VD
bjarte.bugge@usify.se   08-557 713 73

Vill du dela?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin