Interaktionsdesign

En digital applikation är ingenting utan någon som använder den. Design av användarupplevelsen handlar om att designa gränssnittet mellan tekniken och användaren, och göra tekniken tillgänglig och användbar för människan. 

10 års design för färre sjukskrivningar

Digitalt stöd till vuxna med ADHD

Kundanpassat gränssnitt för strömmande media

Varför interaktionsdesign?

En bra användareupplevelse gör att din kund kan interagera friktionsfritt med din produkt eller tjänst. Användarupplevelse handlar lika mycket om yta som funktion, men en glansig yta mattas snabbt av om inte funktionen stödjer användaren på ett bra sätt. Även aspekter som klassas som rent tekniska spelar roll för användarupplevelsen. Om en webbsida laddar för långsamt kommer användaren tröttna och leta vidare, hur snygg sidan än är. För att åstadkomma en bra användarupplevelse måste olika aspekter baas ihop till en helhet, och för att veta vad som behövs utgår vi från användarens perspektiv.

Vad är interaktionsdesign?

Det handlar om att ta reda på vem användaren är, vad hen har för mål med att använda just den här applikationen och vad hen har för bakgrund och förutsättningar för att uppnå sitt mål. Vad vill vi som skapare av applikationen presentera för användaren i form av texter, bilder och funktioner och hur vi ska strukturera detta för att det ska bli tydligt för användaren vad som hänger ihop med vad? Hur ska flöden se ut och hur guidar vi användaren igenom en process för att kunna ge en tydlig bild av vad som är möjligt att göra i ett visst läge?

Ikon_Prototyper

Skisser & prototyper

Hur ska vi utforma olika funktioner för att det ska vara enkelt att förstå vad funktionen gör? Layouten ska vara lätt att överblicka och ha en tydlig uppdelningen av information. Genom att skissa kan vi skapa en första version av hur sidor och information ska struktureras . Skisserna omvandlas sedan till klickbara prototyper som är användbara för att hitta luckor i designen. Ett viktigt steg i skapandet av en robust applikation och smidig användarupplevelse.

Ikon_Användartester

Användartester

När vi vet vem användaren är och vi har en hypotes om hur applikationen ska utformas så är det dags att testa. Här skapar vi olika scenarion som vi vill att användarna ska utföra. Under tiden observerar vi vad användaren gör och kan då märka vilka delar av designen som fungerar bra och vilka som inte gör det. Det finns flera sätt att genomföra användningstester och situationen får avgöra vilken metod som är bäst lämpad.

Ikon_Utveckling

User research

Med hjälp av t.ex. intervjuer, enkäter, observationer och desk research tar vi reda på vem den tilltänkta användaren är och vad de har för mål och drivkrafter. Hur kan vi stödja dem i att uppnå sina mål, eller hur kan vi locka dem att använda just vår produkt? Vad uppfattas som hinder och hur kan vi göra att användaren känner sig trygg när de använder vår applikation? Det finns många olika metoder för att kartlägga användare, och valet av metod beror hur materialet ska användas och vad som är lämpligt för just denna användargrupp.

Ikon_VisuellDesign

Visuell design

Den visuella, eller grafiska, designen är någonting som gärna läggs på när grunden redan är satt så att vi vet vilka scenarion vi designar för. Grafiska design handlar om färg, form, typografi, animationer mm. Det är dock inte så att grafisk design är fristående utan är en av delarna som ingår i interaktionsdesign. Även den grafiska designen bör testas och utvärderas för att säkerställa att den hjälper användaren att interagera med applikationen.

Vill du veta mer?

Prata med Bjarte Bugge, VD
bjarte.bugge@usify.se   08-557 713 73

Vill du dela?