Hållbara boenden

Vi hjälper ditt bolag att ta klivet in i framtiden

Socialt hållbara boendemiljöer har ett högt samhällsvärde och är en nyckel till nöjda bostadskunder och hyresgäster. Men att som bostadsbolag höja den social hållbarheten i sina boendemiljöer är inte helt enkelt, därför har vi skräddarsytt ett erbjudande för just detta, i ett unikt samarbete med Kod Arkitekter och framtidsanalytikerna Kairos Future.

Förändring kräver rätt metoder

Inkludering, jämlikhet, hälsa, välbefinnande, tillgång till socialt liv, dagsljus, grönska och bra luft. Det är några nyckelbegrepp som uppstår om man bryter ner det så vanligt förekommande samlingsnamnet Social hållbarhet. Dessa aspekter är alla behov som vi som människor har för att leva ett gott liv. Beroende på de sociala och fysiska förutsättningar som finns i vår boendemiljö kan vi genom vår vardag påverka dessa faktorer positivt eller negativt.

 

Vikten av att som bostadsbolag ligga i framkant i dessa frågor kan inte underskattas. Det är redan en utstakad riktning för framtiden genom de globala hållbarhetsmålen, och i takt med att tempot höjs i omställningen till ett mer hållbart samhälle kommer bolag som misslyckas med sitt hållbarhetsarbete att hamna efter. Affärer och hållbarhet är för alltid sammankopplade.

Varför social hållbarhet?

Bolag arbetar idag med hållbarhetsfrågor för att skapa resilienta lösningar. Vår erfarenhet är däremot att frågan om sociala hållbarhet upplevs som svårast och därmed får mindre uppmärksamhet, kanske för att människors upplevelser lätt blir abstrakt och inte lika enkelt att ta till sig som till exempel ekonomiska kalkyler. Social hållbarhet är samtidigt en nyckel till att få skjuts i hela hållbarhetsarbetet, då många hållbarhetsfrågor är sammankopplade med just social aktivitet. Till exempel kan vi minska klimatavtrycket genom att bete oss annorlunda i vår vardag, vilket boendemiljön kan underlätta på olika sätt. Här finns det ett stort behov av att förstå det abstrakta på djupet, alltså behov och beteenden hos människorna bakom brevlådorna. Det handlar om att synliggöra vilka behov som inte möts, och visa på områden som går att innovera kring för att få igång hållbarhetsarbetet på riktigt.

Ikon_Kultur&Kompetens

Inspirationsdag

Genom inspirerande föreläsningar får ni ta del av viktiga trender och omvärldsfaktorer som påverkar framtidens boenden och livsmiljöer. Lär er tillsammans genom interaktiva övningar!

Ikon_Berättelse

Steg 1: Analys

Vi fördjupar förståelsen för de behov, utmaningar och möjligheter ni har kopplat till platser, boende och framtidstrender. Detta blir ett rikt startskott för att bygga, eller komplettera, er hållbarhetsstrategi.

Ikon_Dialog

Steg 2: Idé och strategi

Här skapar vi en riktning och tydlig strategi med er! Samskapade och förankrade strategier gör det smidigare för er att börja arbeta med de första stegen mot hållbara boendemiljöer. Vi hjälper er att omsätta insikter till konkreta idéer som går att genomföra.

Ikon_Engagemang

Steg 3: Implementering

Ni får möjlighet att göra era planer till verklighet med en tydlig färdplan som kopplas till konkreta ritningar på arkitekturen och de boendes behov. Allt detta hjälper er att göra nödvändiga strategiska förflyttningar mot det framtida, socialt hållbara, boendet.

Kontakta oss med dina frågor

Vi pratar gärna mer om era utmaningar och behov. Kanske har du en förändringsprocess framför dig? Eller söker tydlighet och riktning? Vi förenklar det komplexa och leder er hållbara förändringsprocess framåt. Kontakta oss så pratar vi mer!

I samarbete med

Vill du veta mer?

Prata med Bjarte Bugge, VD
bjarte.bugge@usify.se   08-557 713 73

Vill du dela?