Designsprint

Kraftsamla och kultivera innovation på ett kick! När vi leder en desigsprint, hjälper Usify din verksamhet att lösa stora problem på liten tid. På bara en vecka, några dagar eller en eftermiddag, kan du gå från idé till testad prototyp.

Vad är en designsprint?

Designsprint är en metod som utvecklades av Jake Knapp på Google Ventures och den används idag av många olika organisationer och verksamheter för att kapa långa beslutsprocesser. I grund och botten är designsprint en modell som gör det möjligt att utveckla, testa och slutföra projekt, som tidigare skulle ha tagit månader av arbete fram och tillbaka, på en enda vecka. Fördelen med att använda den här modellen är att det finns ett tydligt ramverk för hur sprinten ska genomföras och varje dag har sin agenda.

Sprinten går i högt tempo igenom följande faser: kartlägga, skissa, besluta, bygga och testa för att genomgående uppmana deltagare att tänka både snabbt och brett. På Usify använder vi etablerade metoder och modeller från designskrået för att leda kreativ problemlösning centrerad kring det mänskliga behovet. Läs mer om metoden Design Thinking och modellen Double Diamond.

Vem kan göra en designsprint?

Att döma av namnet är det lätt att få uppfattningen att designsprintar bara är för designers, men modellen går att använda i de allra flesta organisationer, verksamheter och grupper. En designsprint använder samlade verktyg från designmetodik, affärsvetenskap och beteendevetenskap. Metoden fungerar som allra bäst när du uppfyller något av nedanstående:

  • Du står i startgroparna med en ny tjänst eller produkt
  • Du har nya kundinsikter eller ett nytt marknadssegment som prospekt
  • Du letar efter en kreativ lösning på ett specifikt problem
  • Du ska lägga till en ny funktion i en befintlig produkt eller tjänst
  • Du vill stödja verksamhetens digitala transformation
  • Du behöver hjälp att ena olika avdelningar eller skilda visioner i organisationen

 

Det idealiska antalet deltagare i en designsprint är 4-7 personer per arbetsgrupp men flera grupper kan arbeta parallellt. Grupperna måste inkludera en facilitator och en beslutsfattare. Andra deltagare kan vara produktchef, designer, ingenjör och någon från företagets kärnverksamhetsavdelningar.

En designsprint steg-för-steg

01.

Kartlägga

Definiera omfattningen på projektet genom att formulera en eller ett fåtal utmaningar som ska lösas. I detta första steg genomförs en kollektiv intervju för att sätta förväntningar och förhållningssätt för designsprinten. Här växlar vi perspektiv från problem till möjlighet. Vad är det värsta som kan hända? Vilket är drömläget?

02.

Skissa

Hämta energi till idéarbetet från en inspirerande session där vi upptäcker personliga och professionella lösningar på liknande utmaningar. Alla letar enskilt exempel som sedan presenteras i grupp. Sedan är det dags att skissa så lappar flyger och pennor glöder. I en serie snabba övningar får alla deltagare möjlighet att glänsa när vi rör oss genom det abstrakta eller generella till mer konkreta idéer.

03.

Besluta

Lägg det material som ni skapat i de första stegen på bordet, observera och rösta fram nästa stora grej eller händelse. Förklara och försvara din idé för de andra deltagarna. Beslutsfattaren har sista ordet och bestämmer vilken eller vilka uppslag ni tar vidare till nästa steg. Skapa ett rutnät med maximalt 15 brickor för att rita upp vägen framåt för idén, från start till mål.

04.

Bygga

Förbered de kommande användartesterna genom att ta fram en prototyp som är enkel för användarna att förstå sig på och navigera. Prototypen ska baseras på den karta ni ritade upp i föregående steg men ställer inga krav på specifik programvara eller material. Använd digitala verktyg som PowerPoint och Figma eller ta hjälp av färgglatt godis, byggklossar, papper och paljetter för att sätta upp ett tänkt scenario. Applicera avsett varumärke, profilering och text men gå inte för långt – det är inte meningen att det ska vara en fullskalig produkt eller tjänst ännu.

05.

Testa

Testa prototypen med utvalda användare, observera och fånga upp hela känsloregistret från vanmakt till fullmakt. Visa olika alternativ som når samma mål, för möjligheten att basera framtida beslut på de vägval som målgruppen gör. Låt experter stress-testa prototypen, och se hur proffsen löser det. Visa resultaten för den initiala kartläggningens experter och samla in deras direkta återkoppling på hur förväntningar och förhållningssätt faktiskt föll ut.

Efter designsprinten

Efter designsprinten har vi formulerat en eller ett par frågor som fått svar i en prototyp, som testats på faktiska användare och relevanta experter. Vi har kunnat säkerställa att framtida användare förstår sig på flödet och testat koncept som undersökt om produkten eller tjänsten attraherar den målgrupp vi avsett.

I avrundningen av veckan ställs deltagarna inför följande frågor: Behöver vi justera prototypen och testa den igen? Ska vi göra en designsprint till, kanske en kortare, för att utveckla idén? Vad kan vi gå vidare med direkt? Vi står nu rustade med en kraftfull metod och motor för att driva oss och våra idéer framåt.

Är en designsprint alltid en arbetsvecka?

  • Den ursprungliga modellen är en arbetsvecka lång, och det upplägget används och rekommenderas ofta för att få ut det mesta och det bästa av designsprintens alla faser. Men ibland vill den tillgängliga tiden och medlen annorlunda, och därför har vi på Usify kompletterat designsprinten med två upplägg där en liknande process kortas

Oavsett upplägg, kan du snabba på den kreativa processen och få innovativa idéer eller testa om en ny tjänst lever upp till din vision innan du investerar tid och stora utvecklingskostnader.

Du hittar tre olika utföranden bland våra case:

  • 2 timmar
  • 2 dagar
  • 1 vecka

Länkar till casen presenteras längre ner på sidan.

Vad kostar en designsprint?

Priset för en designsprint beror på omfattningen. Vi har flera olika upplägg som dessutom enkelt kan anpassas efter din verksamhets specifika behov och budget. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

Designsprint som drivmedel för ett säkrare vägnät

Health Jam Region Östergötland

Samskapande för ökad fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland

Vill du veta mer?

Prata med Bjarte Bugge, VD
bjarte.bugge@usify.se   08-557 713 73

Vill du dela?