Tjänster

Här kan du läsa om våra tjänster och de metoder vi använder för att skapa meningsfull förändring och forma framtidens tjänster och lösningar.

Design thinking

Fördjupa dig i användarens utmaningar
& generera lösningar från det perspektivet.

En etablerad modell för designarbete, som gör att du som kund kan känna tillit till processen, även om resultatet är okänt i förväg. Processen börjar med människorna – att bredda och fördjupa förståelsen för användarnas upplevelser, behov och sammanhang. 

Strategisk dialog

Som neutral part och med en mix av affärsförståelse, mötespedagogik och kunskap inom Design Thinking, leder, berikar och säkrar vi förändringsprocesser med målet att skapa ny energi, tydlighet och riktning. 

Samsyn

Positionera er på marknaden. Använd metoder och principer från design thinking för att skapa samsyn kring strategi och affär.

Berättelse

Öka er egna kunskap och få konkreta metoder för att kunna arbeta designdrivet. Ett perfekt verktyg för dig som vill utveckla din verksamhet. 

Dialog

Samla människor med olika perspektiv, roller och funktioner och stötta dem i att skapa gemensam förståelse, ny kunskap och handlingsberedskap. 

Engagemang

En etablerad modell för designarbete, som gör att du som kund kan känna tillit till processen, även om resultatet är okänt i förväg. 

Kultur & kompetens

Som neutral part och med en mix av affärsförståelse, mötespedagogik och kunskap inom Design Thinking, leder, berikar och säkrar vi förändringsprocesser med målet att skapa ny energi, tydlighet och riktning. 

Events & jams

Positionera er på marknaden. Använd metoder och principer från design thinking för att skapa samsyn kring strategi och affär.

Utbildning

Öka er egna kunskap och få konkreta metoder för att kunna arbeta designdrivet. Ett perfekt verktyg för dig som vill utveckla din verksamhet. 

Stöd i vardagen

Samla människor med olika perspektiv, roller och funktioner och stötta dem i att skapa gemensam förståelse, ny kunskap och handlingsberedskap. 

Processer

En etablerad modell för designarbete, som gör att du som kund kan känna tillit till processen, även om resultatet är okänt i förväg. 

Tjänstedesign

Som neutral part och med en mix av affärsförståelse, mötespedagogik och kunskap inom Design Thinking, leder, berikar och säkrar vi förändringsprocesser med målet att skapa ny energi, tydlighet och riktning. 

Kundvärde

Positionera er på marknaden. Använd metoder och principer från design thinking för att skapa samsyn kring strategi och affär.

Målgrupp

Öka er egna kunskap och få konkreta metoder för att kunna arbeta designdrivet. Ett perfekt verktyg för dig som vill utveckla din verksamhet. 

Tjänsteprototyper

Samla människor med olika perspektiv, roller och funktioner och stötta dem i att skapa gemensam förståelse, ny kunskap och handlingsberedskap. 

Kundresor

En etablerad modell för designarbete, som gör att du som kund kan känna tillit till processen, även om resultatet är okänt i förväg. 

Interaktionsdesign

Som neutral part och med en mix av affärsförståelse, mötespedagogik och kunskap inom Design Thinking, leder, berikar och säkrar vi förändringsprocesser med målet att skapa ny energi, tydlighet och riktning. 

Prototyper

Positionera er på marknaden. Använd metoder och principer från design thinking för att skapa samsyn kring strategi och affär.

Användartester

Öka er egna kunskap och få konkreta metoder för att kunna arbeta designdrivet. Ett perfekt verktyg för dig som vill utveckla din verksamhet. 

Utveckling

Samla människor med olika perspektiv, roller och funktioner och stötta dem i att skapa gemensam förståelse, ny kunskap och handlingsberedskap. 

Visuell design

Samla människor med olika perspektiv, roller och funktioner och stötta dem i att skapa gemensam förståelse, ny kunskap och handlingsberedskap. 

Vill du sätta igång ett projekt?

English bla bla bla