Tjänster

Utgångspunkten i allt vi gör ska alltid vara centrerat kring människors behov. Med Design thinking som modell kan vi skapa meningsfull förändring och forma framtidens tjänster och lösningar.

Design thinking

Fördjupa dig i användarens utmaningar
& generera lösningar från det perspektivet.

En etablerad modell för designarbete, som gör att du som kund kan känna tillit till processen, även om resultatet är okänt i förväg. Processen börjar med människorna – att bredda och fördjupa förståelsen för användarnas upplevelser, behov och sammanhang. 

Strategisk dialog

När du behöver förenkla det komplexa och skapa samsyn, så att mål, visioner och utmaningar blir förståeliga för alla.

Samsyn

Om vi lyckas skapa samsyn, så kan vi börja nyttja våra olika förutsättningar som värdefulla perspektiv istället för att låta oss hindras av de.

Berättande

Våra hjärnor är formade för att skapa, tolka, minnas och återge berättelser. Därför utgör de en avgörande roll i intressant kommunikation.

Dialog

Det är där magin händer. Grunden i en bra dialog handlar om att tänka tillsammans och verkligen lyssna på varandra.

Engagemang

Genom samsyn, förankring, motivation och delaktighet skapar vi engagemang för processen.

Kultur & kompetens

Två komponenter som är helt avgörande för vår förmåga att skapa och leverera relevanta tjänster för våra kunder. 

Events & jams

En förändring börjar ofta med en upplevelse. Som i sin tur börjar med gemenskap, insikter och ett första steg i en ny riktning.

Utbildning

Våra utbildningar bygger på en ständig växling mellan forskningsbaserad teori och praktiskt görande.

Stöd i vardagen

Det är i vardagen faktiskt förändring händer. Att då ha stöd lätt till hands är ofta den lilla knuffen som behövs för att testa nya idéer.

Processer

Ökat kundvärde uppstår när vi gör saker lite annorlunda. Det kan handla om ganska små grepp med potential för stora insikter.

Designsprint

Med ilfart från idé till prototyp. Googleutvecklade designsprinten är en uppskattad metod som engagerar och hjälper er driva innovation i rätt riktning

Analys

Utgå från dina användares behov för att träffa rätt med er produkt eller tjänst

Engagerande

Med väl beprövade metoder bidrar hela gruppen till formandet av er lösning

Användartester

Snabba svar på vad användarna tycker. Iterera lösningen och samla in feedback

Anpassad

Snabba svar på vad användarna tycker. Iterera lösningen och samla in feedback

Interaktionsdesign

Forma gränssnittet mellan tekniken och användaren, och gör tekniken tillgänglig och användbar för människan. 

Skiss & prototyp

Ett snabbt sätt att testa och utveckla idéer. Lägg en bra grundstruktur och gör det enkelt att upptäcka fel tidigt i processen.

Användartester

Ger oss svar på om användarna hittar relevant innehåll, vilka delar som fungerar bra och vad som behöver förbättras

User research

Hjälper oss reda på vem den tänkta användaren är och vad de har för drivkrafter och mål. Hur kan vi stödja dem att uppnå sina mål?

Visuell design

När strukturen är på plats konkretiseras konceptet med hjälp av sameplet mellan färg, form, typografi och bildmanér.

Tjänstedesign

Vill du vara konkurrenskraftig måste du förstå hur din tjänst fungerar och upplevs av användaren. Vi hjälper dig dit. 

Kundvärde

Forma verktyg för att kunna arbeta användardrivet inom verksamheten. Lär dig forma erbjudanden och skapa nya intäktsmöjligheter.

Målgrupp

Genom analys kan du förstå behoven och drivraften hos användarna av en tjänst. Med målgruppens behov i fokus skapas bättre tjänster.

Tjänsteprototyper

Att testa tjänster kan vid första anblick verka svårt, men det finns flera olika metoder som passar för detta ändamål.

Kundresor

Lägg kundens upplevelse i fokus med hjälp av intervjuer och observation. På så sätt kan man beskriva hur flöden och interaktioner går till.

Vill du sätta igång ett projekt?

English bla bla bla