Usify bistår Transportstyrelsen med tjänstedesignkompetens för verksamhetsutveckling. Genom att förstå olika behovsgrupper och kartlägga individers användarresor lyfts behov av utveckling och digital transformation av Transportstyrelsens tjänster.

Vårt uppdrag syftar bland annat till att genomföra livshändelseanalyser för att förstå hur medborgarna upplever Transportstyrelsens olika tjänster, som att ta körkort eller att besikta bilen. Genom dessa analyser kan vi tillsammans med Transportstyrelsen och användare av deras tjänster utveckla större förståelse kring medborgarnas behov och utmaningar.

Genom visuella presentationer av olika behovsgrupper och kartläggningar av individers användarresor synliggörs utmaningar för och behov av fortsatt utveckling och digital transformation. Resultaten bidrar även till en bredare förståelse för hur Transportstyrelsens verksamhet och relaterade intressenter kan stödja medborgares behov idag och i framtiden. De gör det också möjligt att identifiera och synliggöra mer generella utmaningar för en hållbar verksamhetsutveckling.

Transportstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet som arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

www.transportstyrelsen.se

Dela artikeln

symbol_quote_154-115