Usify intervjuade personer som använder sig av Tekniska verkens containertjänst. Utifrån användarnas perspektiv och intervjuernas insikter utvecklades ett nytt designförslag till deras digitala containertjänst.

Det nya designförslaget har utgångspunkt i användarnas behov och förenklar användningen av containertjänsten. Denna design är en del av Tekniska verkens kravställning för deras nya hemsida.

Tekniska verken i Linköping AB är en regional koncern som verkar främst inom energiområdet och ägs ytterst av Linköpings kommun. Förutom energi verkar koncernen även inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar.

www.tekniskaverken.se

Dela artikeln

symbol_quote_154-115