I samarbete med SKL projektledde och genomförde Usify Pilotprojekt Segmentering, som en del i satsningen Nära vård. Syftet var att utveckla SKL:s material om segmentering och att stärka designförmågan hos utvalda verksamheter

Projektet initierade och stärkte en rörelse mot ökad personcentrering. De deltagande teamen fick fördjupade kunskaper om personcentrering, ny kunskap i form av övningar och metoder att använda på arbetsplatsen, erfarenheter av och förebilder för att inspirera och våga ha korta projekt som provar i liten skala, för att sen revidera, och testa igen.

Övergripande insikter och erfarenhet om hur tjänstedesign kan utveckla personcentrering och genomföras i praktiken var också en del av leveransen till SKL.

Projektet genomfördes i fem tvärfunktionella team (SKL-medlemmar). I teamen var patienter/medborgare medlemmar och cirka 500 användare involverades på olika sätt i de olika teamens arbete. Teamen deltog i tre workshops och genomförde däremellan arbete på hemmaplan, med stöd av designcoacher från Usify. Genom att använda segmenteringsmaterialet, andra tjänstedesignmetoder som kundresor, microintervjuer, prototyper, visualisering och verksamhetsanpassad coachning kunde de deltagande verksamheternas egna förmåga att arbeta med tjänstedesignmetoder förstärkas och utvecklas. 

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet genom att vara ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. 

www.skl.se

Dela artikeln

symbol_quote_154-115