Elastiska hem

Forskningsprojekt, som är initierat av Kod Arkitekter, tar avstamp i tre verkliga case och syftar till att ta fram lösningar för nya boendeformer som underlättar för boende att leva mer resurssparande, delande och inkluderande.

Våga vara hemma i Region Östergötland

När Region Östergötland bestämde sig för att utveckla digital hemmonitorering som ny vårdform fick Usify uppdraget att utforska och analysera behov hos patienter, närstående, medarbetare och verksamheter.

Tekniska verken – design till containertjänst

Usify intervjuade personer som använder sig av Tekniska verkens containertjänst. Utifrån användarnas perspektiv och intervjuernas insikter utvecklades ett nytt designförslag till deras digitala containertjänst.

Transportstyrelsen – medborgarens resa

Usify bistår Transportstyrelsen med tjänstedesignkompetens för verksamhetsutveckling. Genom att förstå olika behovsgrupper och kartlägga individers användarresor lyfts behov av utveckling och digital transformation av Transportstyrelsens tjänster.

Ökad designförmåga för nära vård

I samarbete med SKL projektledde och genomförde Usify Pilotprojekt Segmentering, som en del i satsningen Nära vård. Syftet var att utveckla SKL:s material om segmentering och att stärka designförmågan hos utvalda verksamheter.