Connected Community 5G

Usify har på uppdrag av Skanska/Combitech faciliterat och visualiserat visionsarbetet för konceptet ”Connected Community 5G” som sätter människans behov i centrum och ser närmare på hur teknologi och digitalisering kan skapa värde vid stadsutveckling.

Våga vara hemma i Region Östergötland

När Region Östergötland bestämde sig för att utveckla digital hemmonitorering som ny vårdform fick Usify uppdraget att utforska och analysera behov hos patienter, närstående, medarbetare och verksamheter.

Transportstyrelsen – medborgarens resa

Usify bistår Transportstyrelsen med tjänstedesignkompetens för verksamhetsutveckling. Genom att förstå olika behovsgrupper och kartlägga individers användarresor lyfts behov av utveckling och digital transformation av Transportstyrelsens tjänster.

Ökad designförmåga för nära vård

I samarbete med SKL projektledde och genomförde Usify Pilotprojekt Segmentering, som en del i satsningen Nära vård. Syftet var att utveckla SKL:s material om segmentering och att stärka designförmågan hos utvalda verksamheter.