Finderoo

Finderoo är Usifys egna tjänst och den hjälper till att hitta vad som tappats bort.

Tjänstedesign för framtidens boende – Kod Arkitekter

Om 1 procent av landets villaägare skulle bygga ytterligare en bostad på sin tomt skulle 500 000 nya hem kunna skapas på 25 år. Utvecklingsprojektet 500K syftade till att undersöka om bostadsbristen kan lösas med alternativa boendeformer.