Nevion – Virtuoso

Usifys UX-team levererade ett gränssnitt anpassat till de identifierade målgrupperna där vi även jobbat med den grafiska designen.​

Finderoo

Finderoo är Usifys egna tjänst och den hjälper till att hitta vad som tappats bort.

Kunskapsstöd för Migrationsverket ux

Usify var UX-drivande i projekt Kunskapsstöd. Med hjälp av prototyper och användartester togs en design fram som fångade upp både beställares och medarbetares behov.