Connected Community 5G

Usify har på uppdrag av Skanska/Combitech faciliterat och visualiserat visionsarbetet för konceptet ”Connected Community 5G” som sätter människans behov i centrum och ser närmare på hur teknologi och digitalisering kan skapa värde vid stadsutveckling.

Våga vara hemma i Region Östergötland

När Region Östergötland bestämde sig för att utveckla digital hemmonitorering som ny vårdform fick Usify uppdraget att utforska och analysera behov hos patienter, närstående, medarbetare och verksamheter.

Ökad designförmåga för nära vård

I samarbete med SKL projektledde och genomförde Usify Pilotprojekt Segmentering, som en del i satsningen Nära vård. Syftet var att utveckla SKL:s material om segmentering och att stärka designförmågan hos utvalda verksamheter.

IVO – Kvalité för barn och unga på HVB-hem

Vad utgör kvalité för barn och unga som bor på HVB? Usify hjälpte Inspektionen för vård och omsorg med intervjuer med unga boende och personal på HVB-hem där för att förstå vad som är kvalitet för de boende.