Ökad designförmåga för nära vård

I samarbete med SKL projektledde och genomförde Usify Pilotprojekt Segmentering, som en del i satsningen Nära vård. Syftet var att utveckla SKL:s material om segmentering och att stärka designförmågan hos utvalda verksamheter.