Usify undersökte hur fastighetsbolag upplevde att vara kund åt Tekniska verken. Det resulterade i en nulägesbeskrivning och visualisering som öppnade för vidare arbete och nya möjligheter.

Fastighetsbolag kan ha flertalet tjänster hos Tekniska verken. Usify kartlade hur denna relation kan se ut beroende på vilka tjänster som används. Genom att intervjua personer med olika roller på fastighetsbolag kartlade vi ett nuvarande läge för synen och kundnöjdheten på Tekniska verken.

Genom intervjuerna kunde vi lyfta frågor som annars förblivit obesvarade. Nulägeskartläggningen visade också var Tekniska verken har möjligheter för fortsatt arbete med kunder. Flera  nya affärsområden identifierades och Tekniska verken fick också ett antal rekommendationer utifrån kundernas aktuella behov och utmaningar.

 

Fler projekt med Tekniska verken

Vi har även gjort en nulägesanalys av bolagets strategiarbete. Analysen hjälpte till att identifiera och synliggöra Tekniska verkens styrka och utmaningar. 

Tekniska verken i Linköping AB är en regional koncern som verkar främst inom energiområdet och ägs ytterst av Linköpings kommun. Förutom energi verkar koncernen även inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar.

www.tekniskaverken.se

Dela artikeln

symbol_quote_154-115