Usify undersökte hur fastighetsbolag upplevde att vara kund åt Tekniska verken. Det resulterade i en nulägesbeskrivning och visualisering som öppnade för vidare arbete och nya möjligheter.

Fastighetsbolag kan ha flertalet tjänster hos Tekniska verken och Usify kartlade hur denna relation kan se ut beroende på vilka tjänster som används. Genom att intervjua personer med olika roller på fastighetsbolag kartlade vi ett nuvarande läge för synen och kundnöjdheten på Tekniska verken.

Via intervjuerna kunde vi lyfta frågor som annars gått obesvarade. Nulägeskartläggning visade också vart Tekniska verken har möjligheter för fortsatt arbete med kunder. Det identifierades även flertalet nya affärsområden och rekommendationer utifrån deras kunders behov och utmaningar idag.

 

Mer projekt med Tekniska verken

Vi har tillsammans med tekniska verken även gjort en nulägesanalys av strategiarbete som hjälpte till att identifiera och synliggöra Tekniska verkens styrka och utmaningar. Vill du läsa mer om detta projekt?

Tekniska verken i Linköping AB är en regional koncern som verkar främst inom energiområdet och ägs ytterst av Linköpings kommun. Förutom energi verkar koncernen även inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar.

www.tekniskaverken.se

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
symbol_quote_154-115