När forskningsinstitutet RISE fick i uppdrag av Region Stockholm att genomföra en kartläggning av utbudet av digitala tjänster för psykisk hälsa hos barn och unga, vände de sig till Usify för stöd.

Uppdraget handlade om att utforska behov hos barn, unga och föräldrar av digitala tjänster för psykisk hälsa, att kartlägga befintligt utbud av sådana tjänster samt villkor på samhälls- och systemnivå som påverkar den psykiska hälsan hos barn och unga.

Vi inledde uppdraget med att intervjua barn, unga och föräldrar om deras upplevelser av psykisk hälsa och digitala tjänster för detta, liksom personer som arbetar med barn och unga inom Region Stockholm samt på ett antal organisationer som tillhandahåller digitala tjänster, som BRIS, Mind, föreningen Tilia och Killfrågor.se. Vi samlade också på oss insikter från liknande projekt i andra delar av Sverige och i Norge.

Materialet från den inledande intervju- och desk researchfasen analyserades i dialog med RISE och Region Stockholm, bland annat genom att utarbeta en visualisering av behov, utbud och förutsättningar på de olika nivåerna.

I analysen togs också fem förslag till vidare arbete fram och fördes in i visualiseringen.

Uppdraget utgjorde också en prototyp till hur Region Stockholm kan arbeta med liknande kartläggningar för andra målgrupper och områden. 

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län, och har i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare.

www.sll.se

www.ri.se

Dela artikeln

symbol_quote_154-115