Usify har på uppdrag av Skanska/Combitech faciliterat och visualiserat visionsarbetet för konceptet ”Connected Community 5G” som sätter människans behov i centrum och ser närmare på hur teknologi och digitalisering kan skapa värde vid stadsutveckling.

För att skapa en gemensam vision där olika aktörer drar nytta av och bygger på varandra, skapades en strategisk dialogplattform där medborgarnas behov är centrala i hela stadsplaneringsprocessen.

Baserat på medborgarnas behov, Agenda 2030, datadrivna lösningar och samverkan mellan olika aktörer med inflytande i processen skapades en ny syn på framtidens stadsplanering. Konceptet bygger på visionen att skapa en flexibel stadsdel där medborgarnas behov, delning, plattformslösningar och data påverkar redan faserna planering och genomförande.

Usify faciliterade och visualiserade workshoparna, metoderna och materialet som användes i processen. Genom metoder som användarscenario, pappersskisser och lego skapades en process där medborgarnas behov befolkade och formade visionen. Visionen låg sedan till grund för arbetet med hur digitalisering kan stötta planeringsprocessen och hur själva genomförandeprocessen och det fysiska uppbyggandet av staden påverkas av detta.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag, verksamt i Europa och Nordamerika.

www.skanska.se/

Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag och en del av försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB som arbetar med konsulttjänster inom produkt- och affärsutveckling, verksamhetsutveckling och management.

www.combitech.se

Dela artikeln

symbol_quote_154-115