Strategi och affär

Lönsamhet och effekt av er verksamhet kräver en kraftfull och framtidsorienterad strategi. Vi stöttar er i detta med design thinking-metodik.

Connected Community 5G

Usify har på uppdrag av Skanska/Combitech faciliterat och visualiserat visionsarbetet för konceptet ”Connected Community 5G” som sätter människans behov i centrum och ser närmare på hur teknologi och digitalisering kan skapa värde vid stadsutveckling.

Läs mer om caset
symbol_quote_154-115