Strategi och affär

Lönsamhet och effekt av er verksamhet kräver en kraftfull och framtidsorienterad strategi. Vi stöttar er i detta med design thinking-metodik.

Tekniska verken som leverantör

Usify undersökte hur fastighetsbolag upplevde att vara kund åt Tekniska verken. Det resulterade i en nulägesbeskrivning och visualisering som öppnade för vidare arbete och nya möjligheter.

Digitala stödtjänster: psykisk hälsa för barn och unga

När forskningsinstitutet RISE fick i uppdrag av Region Stockholm att genomföra en kartläggning av utbudet av digitala tjänster för psykisk hälsa hos barn och unga, vände de sig till Usify för stöd.

Finderoo

Finderoo är Usifys egna tjänst och den hjälper till att hitta vad som tappats bort.

Connected Community 5G

Usify har på uppdrag av Skanska/Combitech faciliterat och visualiserat visionsarbetet för konceptet ”Connected Community 5G” som sätter människans behov i centrum och ser närmare på hur teknologi och digitalisering kan skapa värde vid stadsutveckling.

Tjänstedesign för framtidens boende – Kod Arkitekter

Om 1 procent av landets villaägare skulle bygga ytterligare en bostad på sin tomt skulle 500 000 nya hem kunna skapas på 25 år. Utvecklingsprojektet 500K syftade till att undersöka om bostadsbristen kan lösas med alternativa boendeformer.