Usify hjälpte Botkyrka kommun att kartlägga hur kommunens hemsida fungerar samt förstå vilka behov dess användare har. Projektet ledde till att kunden fick fördjupade insikter gällande det egna arbetssättet, sina användare samt metoder och förståelse för vad det innebär att arbeta behovsdrivet.

Projektet bestod delvis av workshops med kommunens anställda för att ta fram effektmål och användarsegment. Utifrån dessa genomfördes användarintervjuer och observationer med kommunens medborgare. Dessa visualiserades i personas och kundresor. Det framtagna materialet användes i en samskapande workshop där vi tillsammans med kommunens ledning och kommunikatörer lärde känna medborgarna och deras behov, vilket hjälpte till att kartlägga vilka problem och möjligheter som fanns.

Workshopparna och kundresorna var även underlag för prototypande av en ny publiceringsprocess och hur det kan kvalitetssäkras i en agil process.

Botkyrka kommun är en kommun i Stockholms län som har runt 8 400 anställda. Kommunen har cirka 93 200 medborgare.

www.botkyrka.se 

Dela artikeln

symbol_quote_154-115