Usify har visualiserat hur byggherrar/projektledare upplever processen av att bygga en fastighet med Tekniska verken som leverantör till flertal tjänster. Visualiseringen av denna process skapade en tydlig helhetsbild och visade hur Tekniska verken kan möta sina kunders behov.

Tekniska verken var nyfiken på hur tjänstedesign kan utveckla deras interna och externa processer för att möta kunders behov under byggnadsförloppet. Genom att intervjua och kartlägga projektledare och byggherrar om deras upplevelse av byggprocessen kunde en digital kundresa skapas som synliggjorde den långa och komplexa byggnadsprocessen. 

Den digitala kundresan underlättade för Tekniska verken vid strategiska diskussioner om byggnadsprocessen då det gav en tydligare helhetsbild av nuläge, eventuella flaskhalsar och önskad framtid. Att konkretisera processen underlättade även för idégenerering kring problem, potentiella lösningar samt mål. 

Vi har gjort flera projekt med Tekniska verken, bland annat designförslag för en framtida conteinertjänst. Läs mer om det här.

Tekniska verken i Linköping AB är en regional koncern som verkar främst inom energiområdet och ägs ytterst av Linköpings kommun. Förutom energi verkar koncernen även inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar.

www.tekniskaverken.se/

Dela artikeln

symbol_quote_154-115