Jam

För att förstå och lösa utmaningar tillsammans

icon_digital-products_white

Tänk dig möjligheten att på kort tid fördjupa förståelsen av en aktuell utmaning och skapa första versioner av nya lösningar för meningsfull förändring. Tänk dig att göra det på ett sätt som samtidigt innebär en kraftfull injektion av kreativitet i din organisation och dina nätverk.

VAD ÄR DET?

Ett jam är en samskapande workshop som tar deltagarna genom en komprimerad designprocess från första utforskande fas till prototypfas. Omfattningen av jammet styrs av era behov och resurser. Antalet deltagare kan sträcka sig från 15 deltagare och uppåt, och ska omfatta flera olika perspektiv på den aktuella utmaningen: användare, kunder, medarbetare, samarbetspartners etc. Jammet pågår under 15 intensiva timmar under 1,5 dag.

HUR GÖR VI?

Vi stöttar er i att formulera utmaningen för jammet. Tillsammans med er tar vi fram förslag på deltagare och upplägg för hela jammet. Under jammet håller vi samman och faciliterar processen med metoder som intervjuer och videodagböcker, analys med insiktsklustring, idégenerering och första prototyping.

Slutligen kan vi visualisera resultatet på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för er att fortsätta arbetet i riktning mot meningsfull förändring baserat på resultatet av jammet.

Det här får du

Kompetensutveckling

Metoder och övningar

Inspiration och boost

Nätverkande

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tidigare Health Jams​

Vi anordnar Health Jams med jämna mellanrum

Vi är Usify – Som man frågar får man svar

Det gamla ordspråket är fortfarande sant och kanske ännu viktigare nu i en digital tid. Hur man frågar, när, i vilket forum, ordning och kontext.

En fråga är inte bara en fråga, en fråga har en hel regnbåges spektrum av svar.
Jag heter Sofia Tegelid och jag vill dela några av mina tankar med dig kring undersökningar.

Läs mer om caset

Telia Homecare

Uppstart Projektet började med ett mindre projekt på konceptnivå som utmynnade i detta större projekt. Innan detta projekt hade de olika lösningar som kunde användas

Läs mer om caset

Webcert

En vy från Webcert Uppstart Eftersom projektet löpte under en väldigt lång tid hann flera generationer av Webcert lanseras. Usify tog fram en nyare version

Läs mer om caset

Digitaliserat förarbevis

Skisser vid idégenerering Uppstart Syftet med uppdraget är att testa och ta fram konceptförslag för ett digitaliserat förarbevis. Uppdraget ska fungera som ett lärprojekt dels för kunskapsfördjupningen

Läs mer om caset

ADHD-Hjälpen

Mathias designar ADHD-Hjälpens gränssnitt Uppstart Usify och Psykologpartners hade gjort en förstudie kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och IOT, som man sedan skickat inför till Post –

Läs mer om caset

Kunskapsstöd för Migrationsverket

Uppstart Usify kom in i slutet av projektets analysfas. Med grund i analysresultatet hjälpte Usify projektgruppen att komma igång med nästa faser: idéenerering, prototypning och användbarhetsutvärderingar. Insikter Migrationsverkets egen kravanalytiker hade gjort kravarbetet med bl.a. intervjuer

Läs mer om caset