Jam

För att förstå och lösa utmaningar tillsammans

icon_digital-products_white

Tänk dig möjligheten att på kort tid fördjupa förståelsen av en aktuell utmaning och skapa första versioner av nya lösningar för meningsfull förändring. Tänk dig att göra det på ett sätt som samtidigt innebär en kraftfull injektion av kreativitet i din organisation och dina nätverk.

VAD ÄR DET?

Ett jam är en samskapande workshop som tar deltagarna genom en komprimerad designprocess från första utforskande fas till prototypfas. Omfattningen av jammet styrs av era behov och resurser. Antalet deltagare kan sträcka sig från 15 deltagare och uppåt, och ska omfatta flera olika perspektiv på den aktuella utmaningen: användare, kunder, medarbetare, samarbetspartners etc. Jammet pågår under 15 intensiva timmar under 1,5 dag.

HUR GÖR VI?

Vi stöttar er i att formulera utmaningen för jammet. Tillsammans med er tar vi fram förslag på deltagare och upplägg för hela jammet. Under jammet håller vi samman och faciliterar processen med metoder som intervjuer och videodagböcker, analys med insiktsklustring, idégenerering och första prototyping.

Slutligen kan vi visualisera resultatet på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för er att fortsätta arbetet i riktning mot meningsfull förändring baserat på resultatet av jammet.

Det här får du

Kompetensutveckling

Metoder och övningar

Inspiration och boost

Nätverkande

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tidigare Health Jams​

Vi anordnar Health Jams med jämna mellanrum

Användarupplevelse / UX

UX / Användarupplevelse UX betyder användarupplevelse (user experience) och syftar till hur användaren upplever en tjänst. Om användarupplevelsen Varje gång vi använder en tjänst eller

Läs mer om caset

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign Få engagerade och nöjda användare med en värdefull interaktionsdesign. Vad är interaktionsdesign? Interaktionsdesign är den delen av en designprocess som berör hur användare interagerar

Läs mer om caset