Jam

För att förstå och lösa utmaningar tillsammans

icon_digital-products_white

Tänk dig möjligheten att på kort tid fördjupa förståelsen av en aktuell utmaning och skapa första versioner av nya lösningar för meningsfull förändring. Tänk dig att göra det på ett sätt som samtidigt innebär en kraftfull injektion av kreativitet i din organisation och dina nätverk.

VAD ÄR DET?

Ett jam är en samskapande workshop som tar deltagarna genom en komprimerad designprocess från första utforskande fas till prototypfas. Omfattningen av jammet styrs av era behov och resurser. Antalet deltagare kan sträcka sig från 15 deltagare och uppåt, och ska omfatta flera olika perspektiv på den aktuella utmaningen: användare, kunder, medarbetare, samarbetspartners etc. Jammet pågår under 15 intensiva timmar under 1,5 dag.

HUR GÖR VI?

Vi stöttar er i att formulera utmaningen för jammet. Tillsammans med er tar vi fram förslag på deltagare och upplägg för hela jammet. Under jammet håller vi samman och faciliterar processen med metoder som intervjuer och videodagböcker, analys med insiktsklustring, idégenerering och första prototyping.

Slutligen kan vi visualisera resultatet på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för er att fortsätta arbetet i riktning mot meningsfull förändring baserat på resultatet av jammet.

Det här får du

Kompetensutveckling

Metoder och övningar

Inspiration och boost

Nätverkande

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tidigare Health Jams​

Vi anordnar Health Jams med jämna mellanrum

Elastiska hem

Forskningsprojekt, som är initierat av Kod Arkitekter, tar avstamp i tre verkliga case och syftar till att ta fram lösningar för nya boendeformer som underlättar för boende att leva mer resurssparande, delande och inkluderande.

Läs mer om caset

Vi är Usify – Hur är estetik en drivkraft för innovation?

Mitt namn är Souzan Youssouf och jag jobbar som tjänstedesigner på Usify. De senaste åren har de kunder jag varit i kontakt med pratat mycket om att skapa värdefulla upplevelser som ett sätt att få en större/ny användargrupp och erbjuda en innovativ eller bättre tjänst. Upplevelsen blir upphöjd som något viktigt att uppnå men vägen dit är väldigt oklar och många är förvirrade kring vad de menar med upplevelser och vad de faktiskt innehåller.

Läs mer om caset

Vi är Usify – Som man frågar får man svar

Det gamla ordspråket är fortfarande sant och kanske ännu viktigare nu i en digital tid. Hur man frågar, när, i vilket forum, ordning och kontext.

En fråga är inte bara en fråga, en fråga har en hel regnbåges spektrum av svar.
Jag heter Sofia Tegelid och jag vill dela några av mina tankar med dig kring undersökningar.

Läs mer om caset