Jam

För att förstå och lösa utmaningar tillsammans

icon_digital-products_white

Tänk dig möjligheten att på kort tid fördjupa förståelsen av en aktuell utmaning och skapa första versioner av nya lösningar för meningsfull förändring. Tänk dig att göra det på ett sätt som samtidigt innebär en kraftfull injektion av kreativitet i din organisation och dina nätverk.

VAD ÄR DET?

Ett jam är en samskapande workshop som tar deltagarna genom en komprimerad designprocess från första utforskande fas till prototypfas. Omfattningen av jammet styrs av era behov och resurser. Antalet deltagare kan sträcka sig från 15 deltagare och uppåt, och ska omfatta flera olika perspektiv på den aktuella utmaningen: användare, kunder, medarbetare, samarbetspartners etc. Jammet pågår under 15 intensiva timmar under 1,5 dag.

HUR GÖR VI?

Vi stöttar er i att formulera utmaningen för jammet. Tillsammans med er tar vi fram förslag på deltagare och upplägg för hela jammet. Under jammet håller vi samman och faciliterar processen med metoder som intervjuer och videodagböcker, analys med insiktsklustring, idégenerering och första prototyping.

Slutligen kan vi visualisera resultatet på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för er att fortsätta arbetet i riktning mot meningsfull förändring baserat på resultatet av jammet.

Det här får du

Kompetensutveckling

Metoder och övningar

Inspiration och boost

Nätverkande

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tidigare Health Jams​

Vi anordnar Health Jams med jämna mellanrum

Tomte och barn

Tomten – och tre användares upplevelser av en tjänst

Jag brukar säga att alla människor är summan av sina upplevelser. Vi kan inte bedriva research ur bara ett perspektiv, då får vi bara en sida av en mångfacetterad människa. Alla bär på erfarenheter som leder till antagande. Till och med som förälder, med de jag ska känna bäst, blir jag påmind om att saker inte alltid är som det först verkar.

Läs mer om caset
Skissbok Rehabstöd

Sätt ljus på användare i skymundan

Vi som jobbar med UX design pratar om att fokusera på användaren. Men vilka användare hamnar lättast i fokus och vilka hamnar ofta i skymundan? Jag heter Åsa Wallers och här delar jag med mig av några tillfällen då användargrupper som ibland inte får så stort fokus hamnade i strålkastarljuset.

Läs mer om caset

Vi är Usify – Tillsammans vågar vi mer

Vår värld transformeras allt snabbare med nya innovationer och beteendemönster. Ordet innovation kommer från det latinska ordet ’innovare’: att förnya. Att förnya kräver mod så för att ta sig utanför boxen krävs beslutsamhet och vilja. Och uthållighet. Genom strategisk dialog hittar vi tillsammans motivation och meningsfullhet i våra kunders förändringsresor.

Läs mer om caset