Kultur och organisation

Förmågan till användardriven utveckling börjar i kultur och kompetens i organisationen. Vi stöttar er i det bygget.

Utvecklad webb för Botkyrka kommun

Fördjupade insikter i det egna arbetssättet, sina användare samt metoder och förståelse för att arbeta behovsdrivet.

Tekniska verken – Digital kundresa för byggproducenter

Usify har visualiserat hur byggherrar/projektledare upplever processen av att bygga en fastighet med Tekniska verken som leverantör till flertal tjänster.

IVO – Kvalité för barn och unga på HVB-hem

Vad utgör kvalité för barn och unga som bor på HVB? Usify hjälpte Inspektionen för vård och omsorg med intervjuer med unga boende och personal på HVB-hem där för att förstå vad som är kvalitet för de boende.

Health Jam

Tänk dig möjligheten att på kort tid fördjupa förståelsen av en aktuell utmaning och skapa första versioner av nya lösningar för meningsfull förändring. Tänk dig att göra det på ett sätt som samtidigt innebär en kraftfull injektion av kreativitet i din organisation och dina nätverk.

Health Jam Region Östergötland

Deltagare från hälso- och sjukvården och från kommunerna möttes under två intensiva dagar för att förstå behoven och skapa idéer och första prototyper till lösningar för dessa.