Kultur och organisation

Förmågan till användardriven utveckling börjar i kultur och kompetens i organisationen. Vi stöttar er i det bygget.

Health Jam

Tänk dig möjligheten att på kort tid fördjupa förståelsen av en aktuell utmaning och skapa första versioner av nya lösningar för meningsfull förändring. Tänk dig att göra det på ett sätt som samtidigt innebär en kraftfull injektion av kreativitet i din organisation och dina nätverk.

Läs mer om caset
symbol_quote_154-115