E-hälsa

E-hälsa syftar till digitala verktyg och digital kommunikation för att främja en god hälsa i samhället.

Varför e-hälsa?

Vi blir mer och mer digitala i dagens samhälle. Nu kan du sköta dina bankärenden på bussen på väg till jobbet och utbilda dig på distans. Vill du boka en tid hos vårdcentralen kan du göra det via 1177.se och besöket med en psykolog kan ske via ett videosamtal.

E-hälsa syftar till digitala verktyg och kommunikation för att främja en god hälsa i samhället. Det är en digital länk mellan vårdgivare och vårdtagare som finns till för att underlätta vardagen och följa med i utvecklingen.

Digital vård kommer med utmaningar

Möjligheten till både fysisk och digital vård kommer med många utmaningar. Här måste vårdtagare och dem som de har runt sig samt medarbetare involveras i hur de nya tjänsterna ska utformas och införas. Likaså behövs en dialog med ledningarna i regioner och kommuner kring det övergripande strategiska arbetet, så att de nya tjänsterna ska passa in på bästa sätt. Läs mer om hur vi kan utveckla närmare vård och smart e-hälsa genom tjänstedesign.

Visionen E-hälsa 2025

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har tillsammans utformat en vision, E-hälsa 2025. Visionen är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på använda digitalisering och e-hälsans möjligheter till att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. För att uppnå detta har man tagit fram en genomförandeplan med strategiska insatser på olika områden.

Läs mer om visionen E-hälsa 2025.

Vår vision är att skapa en meningsfull & hållbar framtid genom design

Vår värdegrund

I Usifys hjärta finns en övertygelse om att medmänsklighet, designmetoder och kreativitet är grunden för förändring till det bättre. Eller som vi uttrycker det i vår värdegrund: ”Vi ser människor och skapar möjlighet till meningsfull förändring”.

Vår vision

Att vara ett lyhört, drivande och uppfinningsrikt designbolag som tillsammans med kunder och partners löser komplexa problem med människan i fokus.