Usify genomförde en designprocess fram till prototyp för Telia HomeCare: en ny kommunikationsplattform för vård i hemmet. Konceptet bygger på trådlös kommunikation mellan vårdgivare och hem som ger vårdtagare ökad trygghet och delaktighet i samhället.

Telia HomeCare möjliggör trådlös kommunikation mellan hem och vårdgivare på distans med hjälp av olika sensorer. Målet med projektet att människor ska kunna få tillgång till all tänkbar vård och omsorg i sitt hem, till exempel ska man kunna ta blodprov eller göra EKG-mätning.

Usify arbetade med i huvudsak två delar av HomeCare: ett administrationsgränssnitt – som också omfattade status- och statistikvisning – samt gränssnittet för en app som slutanvändaren använder sig av för att hantera sina tjänster.

Arbetet omfattade intervjuer med berörda användarkategorier och andra intressenter i projektet (de tekniska ramarna var till stor del fastslagna vid projektstart), design av klickbara hi-fiprototyper för de olika systemdelarnas gränssnitt samt framtagning av scenarier för typiska arbetsflöden.

Prototyper och scenarier användes sedan vid utvärderingar med användare, men spelade också en viktig roll vid kommunikationen med kunden kring kravbild och lösningar

Telia är ett telekomföretag med närmare 7 000 anställda och syftet inställt på att man alltid ska ge sina kunder bästa uppkopplingen och vara knutpunkten i det uppkopplade samhället. 

www.telia.se

Dela artikeln

symbol_quote_154-115