Virtuoso möjliggör mediasändningar över internet där video-, audio- och dataströmmar kan delas upp och skickas individuellt till olika IP-adresser världen över. Kunden ville ha ett helt nytt, modernt och intuitivt gränssnitt. 

They took our requirements and were able to combine it with leading industry trends, standards and guidelines to translate them into a modern best-in-class UX. Their work, truly, breaths a new life and improved usability and accessibility for our users. We cannot wait to introduce this UX to the general public!

Krittanon Chalermsuk - Director of Development at Nevion
Systemet före omdesign

Uppstart

I uppstartsmötet sa kunden att de ville ha en ny design på sin produkt och att vi fick fria tyglar. Då de inte var vana vid designprojekt hjälpte vi dem kravställa och avgränsa projektet för att få ut så mycket av leveransen som möjligt.

Insikter

Eftersom systemet var väldigt komplext och anpassat till experter inom området krävdes det en del arbete att sätta sig in i hur det fungerade och vad som kunde förbättras. Vi lärde oss vilka behovsgrupper som fanns och hur systemet borde uppfylla deras behov.​

Definiering

Insikterna lät oss definiera vilka uppgifter användare skulle kunna utföra med systemet och hur de skulle utföra dem.​

  • Övervakande användare – ska kunna se status
  • Operatör – ska kunna skapa nya tjänster​
  • Ingenjör – ska kunna installera nya maskiner​
  • Administratör – ska ha alla rättigheter​

 

Skapande​ – Metoder

Vi jobbade i nära kontakt med kunden med 1-2 avstämningar per vecka. Vi la upp arbetet efter de olika målgrupperna som definierats där vi började designa de vyer som alla användare skulle använda.​

Skapande – Verktyg

Vi använde Figma som designverktyg så att vi kunde jobba kollaborativt och bjuda in kunden till de designförslag som var redo att visas.​

Analys – Tester/återkoppling

När vi hade bestämt menystrukturen och de grundläggande användarflödena presenterade vi de wireframes vi hade för kundtjänst hos Nevion som gav oss värdefull återkoppling. Vi inte fick tillgång till användarna av deras system då deras kunder var myndigheter och bolag med hög säkerhet. Analys av hur användare använde deras befintliga system gick därför inte att genomföra.​​

Leverans​

Vi levererade ett gränssnitt anpassat till de identifierade målgrupperna där vi även jobbat med den grafiska designen.​

Systemet efter omdesign

Nevions kärnkompetenser är att designa, utveckla, distribuera och förvalta programvarudefinierade teknologier som ger virtualiseringsfunktioner, vilket gör att deras kunder kan bli mer smidiga, produktiva och i slutändan mer konkurrenskraftiga.

https://nevion.com/

Dela artikeln

symbol_quote_154-115