När Migrationsverket skulle ta fram ett kunskapsstöd till sina medarbetare för att underlätta deras handläggning av ärenden, anlitades Usify för att driva UX-arbetet. Med hjälp av prototyper och användartester togs en design fram som fångade upp både beställares och medarbetares behov. 

Usify genomförde workshops för att kartlägga Migrationsverkets informationsflöden och skapa en informationsstruktur. Detta låg till grund för de prototypförslag som togs fram i nästa steg. Designförslagen utvärderades med enskilda användare och fokusgrupper för att säkerställa att lösningen motsvarade behoven i verksamheten.

I samarbete med projektledare, processledare, utvecklare och andra relevanta kompetenser formades en lösning med fokus på användarnas behov och upplevelser.

Migrationsverket är en statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, få svenskt medborgarskap eller söka skydd undan förföljelse.

www.migrationsverket.se/

Dela artikeln

symbol_quote_154-115