Sedan 10 år har Usify deltagit med ett UX-team i utvecklingsarbetet i projektet Intygstjänster hos Inera. Det är ett stort, komplext projekt som involverat systemarkitektur, jurister, säkerhetsexperter, läkare med flera.

När läkarintygen digitaliseras slipper vården, Försäkringskassan och
andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen onödig
pappershantering. Det gör att handläggningstiden för ett ärende kan
minska och att patienten kan få ett tidigare beslut om sjukpenning.
Dessutom stärks rättsäkerhet och likformighet i Försäkringskassans
handläggning. De försäkrade får en bättre service och kostnaderna för
stat och landsting blir lägre. Intygen är säkert samlade på en plats och
kan nås dygnet runt oavsett var man befinner sig. Patienten kan lätt
skriva ut en kopia av intyget till sin arbetsgivare eller andra
mottagare. Intyget skickas säkert med e-legitimation och krypterad
överföring (fungerar även i mobilen med mobilt bank-ID). Därmed
minimeras risken för att intyget hamnar i fel händer. Slutligen kan
patienten också se om intyget är skickat eller ersatt med ett nytt.

Vi har bidragit i arbetet kring bland annat följande tjänster:
WEBCERT

Genom att använda applikationen Webcert kan regioner och privatläkare som inte har utvecklat stöd för elektronisk hantering av läkarintyg och ärendekommunikation i sina journalsystem koordinera sitt arbete med Försäkringskassan, Transportstyrelsen med fler.

INTYGSSTATISTIK

Samlad statistik över sjukskrivningar är ett viktigt kunskapsunderlag för att förstå hur mönstren över sjukskrivningar förändras över tid och skiljer sig åt över landet. Denna kunskap är bland annat grundläggande förarbetet med att förbättra sjukskrivningsprocessen lokalt eller regionalt. I tjänsten Intygsstatistik samlas nationell statistik över sjukskrivningar, baserat på läkarintyg.

MINA INTYG

En tjänst där invånaren kan läsa, skriva ut, ladda ner eller skicka sina läkarintyg till anslutna mottagare, som Försäkringskassan eller Transportstyrelsen. Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

REHABSTÖD

Underlättar koordineringsarbetet av rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

www.inera.se

Dela artikeln

symbol_quote_154-115