Usify har tillsammans med Psykologparters tagit fram ett designförslag till en digital stödtjänst som ska underlätta arbetslivet för vuxna med ADHD-diagnos. Projektets styrka låg i att använda Psykologparners forskningsunderlag och expertis i kombination med Usifys användarinvolvering.

Usify vann tillsammans med Psykologparter PTS innovationstävling 2017 med temat Arbetsmarknad för alla. Projektet handlade om att ta fram ett behandlingsprogram med tillhörande digital stödtjänst. Stödtjänsten ska hjälpa personer med ADHD att klara vardagen och arbetslivet.

Usify intervjuade personer med en ADHD-diagnos, närstående samt psykologer för att förstå deras behov och utmaningar. Dessa var underlag för prototyper av stödtjänsten. Designförslagen användartestades och anpassades för att skapa en design som verkligen kommer målgrupperna till nytta.

Innovationstävlingen Arbetsmarknad för alla har genomförts av Post- och telestyrelsen i samarbete med Arbetsförmedlingen. De projekt som utsetts till vinnare får medel på nära två miljoner kronor vardera för projekt som löper under 18 månader. Totalt har ADHD-hjälpen en budget på 3,2 miljoner kronor och medfinansieras av Psykologpartners och Usify gemensamt.

PTS, Post- och telestyrelsen, är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

www.iot-for-npf-foraldrar.se/

Dela artikeln

symbol_quote_154-115