Digitala produkter

Gränssnittet mellan människa och data behöver vara så intuitivt som möjligt. Vi hjälper dig att nå dit.

Nevion – Virtuoso

Usifys UX-team levererade ett gränssnitt anpassat till de identifierade målgrupperna där vi även jobbat med den grafiska designen.​

Kunskapsstöd för Migrationsverket ux

Usify var UX-drivande i projekt Kunskapsstöd. Med hjälp av prototyper och användartester togs en design fram som fångade upp både beställares och medarbetares behov.

ADHD-Hjälpen

Usify har tillsammans med psykologparters tagit fram ett designförslag till en digital stödtjänst som ska underlätta arbetslivet för vuxna med ADHD-diagnos.

Telia HomeCare: IoT i Hemsjukvården

Ökad trygghet och delaktighet i samhället för vårdtagare med ny kommunikationsplattform för vård i hemmet.

Inera

Rätt information enkelt, snabbt och säkert​.