Kundanpassat gränssnitt för strömmande media

Inledning

Plattformen Virtuoso möjliggör mediasändningar över internet där video-, audio- och dataströmmar kan delas upp och skickas individuellt till olika IP-adresser världen över.

Syfte

Att utveckla ett helt nytt, modernt och intuitivt gränssnitt.

Resultat

Ett nytt gränssnitt med ökad användbarhet och tillgänglighet för användarna.

Kund Nevion

Uppstart

Kundens utgångspunkt var att de önskade en ny design på sin produkt och att vi fick fria tyglar. Inledningsvis hjälpte vi dem med kravställningen och med att avgränsa projektet för att få ut så mycket av leveransen som möjligt.

Insikter

Eftersom systemet var komplext och anpassat till experter inom området krävdes det en del arbete att sätta sig in i hur det fungerade och vad som kunde förbättras. Vi lärde oss vilka behovsgrupper som fanns och hur systemet borde uppfylla deras behov.​

Definiering

Insikterna lät oss definiera vilka uppgifter användare skulle kunna utföra med systemet och hur de skulle utföra dem.​

  • Övervakande användare – ska kunna se status
  • Operatör – ska kunna skapa nya tjänster​
  • Ingenjör – ska kunna installera nya maskiner​
  • Administratör – ska ha alla rättigheter​

Skapande​ - Metoder

Vi jobbade i nära kontakt med kunden med 1-2 avstämningar per vecka. Vi la upp arbetet efter de olika målgrupperna som definierats och började designa de vyer som alla användare skulle använda.​

Skapande - Verktyg

Vi använde Figma som designverktyg så att vi kunde jobba kollaborativt och bjuda in kunden till de designförslag som var redo att visas.​

Analys - Tester/återkoppling

När vi hade bestämt menystrukturen och de grundläggande användarflödena presenterade vi våra wireframes för Nevions kundtjänst som gav oss värdefull återkoppling. Vi hade inte direkt tillgång till användarna av deras system då deras kunder var myndigheter och bolag med hög säkerhet. Analys direkt med användare av det befintliga systemet gick därför inte att genomföra.​​

Leverans​

Vi levererade ett gränssnitt anpassat till de identifierade målgrupperna. Det nya gränssnittet innehöll också utvecklad grafisk design.​

"They took our requirements and were able to combine it with leading industry trends, standards and guidelines to translate them into a modern best-in-class UX. Their work, truly, breaths a new life and improved usability and accessibility for our users. We cannot wait to introduce this UX to the general public!"
Krittanon Chalermsuk, Director of Development at Nevion

Vill du dela?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Vill du sätta igång ett projekt?

Utforska vidare

Dyk djupare i vårt arbete genom att läsa om fler uppdrag vi gjort. Gå tillbaka och välj bland alla uppdrag eller klicka dig vidare till ett liknande projekt.

English bla bla bla