Strategisk dialog för ny hållbar stadsdel

Inledning

Crossways Växjö är ett stadsutvecklingsprojekt för medborgare och verksamheter. De stod inför utmaningen att involvera och engagera alla aktörer för att tillsammans utveckla tjänster som tar till vara på digitaliseringens möjligheter.

Syfte

Syftet var att aktivera aktörerna genom strategiska dialoger och workshops för att skapa samsyn, förankring och sammanhållning kring gemensamma utmaningar, visionsbilder och roadmaps.

Resultat

Produktiva samskapande samtal, förtydligande av olika initiativ, deras bidrag och aktörernas potentiella roller som klargjorde vägen framåt i samsyn mellan aktörerna inom ekosystemet.

Kund Skanska, Combitech & Södra

Dialog för handlingskraft i samverkan

Under arbetet med Crossways Växjö faciliterade vi strategiska dialoger som ett sätt att aktivera och engagera deltagande aktörer, skapa samsyn och ge plats för nya idéer till ett pågående stadsutvecklingsprojekt i Växjö stad. Området Bäckaslöv ska bli en innovativ och hållbar mötesplats för stadens invånare, och koppla samman Växjö med aktörer också bortom platsen.

Strategisk dialog handlar om att vi hjälper till med förändringsledning och ser till att de aktörer som samlas i samma (digitala) rum får möjlighet att lära av varandra, skapa nya samarbeten, samt att de jobbar mot ett gemensamt mål. I arbetet med Crossways Växjö placerade vi aktörernas behovsbild, hållbarhetsmålen och digitaliseringens möjligheter i utvecklandet av den nya stadsdelen i centrum, oavsett om man jobbar i privat/offentlig sektor, inom akademin eller är medborgare i staden.

Deltagarna beskrev under arbetet hur de upplevde att ”det börjar klarna och bli tydligare” och att de ”ser många möjligheter”. De ”börjar närma sig målet” och får energi till att ”komma igång att konkretisera och gemensamt vandra mot målet!”

"Vi har identifierat intressanta initiativ och kommer återkomma hur dessa drivs vidare. Vår förhoppning är att vi etablerar en samverkansgrupp som kommer vara sammanhållande för dessa initiativ."
Skanska, Combitech, Södra

En del av framgången bottnar i vår faciliteringsmetodik och att ständigt skapa visualiseringar som genom att använda bildspråk gjorde komplexiteten i deras arbete tillgängligt och greppbart. På detta sätt kunde vi både fånga en överblick, en större gemensam berättelse och berika den berättelsen med detaljer på idéer, samband, förutsättningar, utmaningar och möjligheter.

Dialogplattformen i form av en utförlig visualisering fångade de produktiva samtal och den samsyn som skapades mellan aktörerna inom ekosystemet. Aktörerna fick ett förtydligande av de initiativ som är viktiga att jobba med och ett klargörande av vägen framåt för att realisera deras nya lösningar kring samverkan och stadsdelens nytänkande tjänsteutbud.

Väl på andra sidan av dessa energigivande strategiska dialoger beskrev deltagarna processen som ”intensiv och givande” och att arbetet var ”förvånansvärt bra och framdrivande”. Samtidigt har de ”blivit insatt i projektet från ett nytt perspektiv. Mycket värdefullt!”.

"Vi har skapat en samsyn för hur vi vill utveckla Crossways Växjö i framtiden. Hit har vi nått med hjälp av genomförda workshops tillsammans med utvalda aktörer, som på olika sätt vill vara med och driva utvecklingen i Crossways Växjö och för staden i stort."
Skanska, Combitech, Södra

Workshopupplägg

Workshop 1

  • Genomgång av behovsbild hos involverade aktörer
  • Idégenerering kring framtida tjänsteerbjudanden i stadsdelen med en spelplan och lego


Workshop 2

  • Återbesöka visions- och nulägesbilder
  • Samskapande av roadmap för att klargöra hur samverkan bör formas i uppbyggnaden av en smart och hållbar stadsdel


Workshop 3

  • Revidera detaljer och skapa en helhet
  • Fördjupande av roadmapen med ett förslag på fördelat ansvar mellan involverade aktörer.

Vill du dela?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Vill du sätta igång ett projekt?

Utforska vidare

Dyk djupare i vårt arbete genom att läsa om fler uppdrag vi gjort. Gå tillbaka och välj bland alla uppdrag eller klicka dig vidare till ett liknande projekt.

English bla bla bla