Samskapande för ökad fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland

Inledning

Strategin Sätt Östergötland i rörelse är en folkhälsosatsning som samlat ett brett antal aktörer kring målsättningen att öka fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland.

Syfte

Att genomföra ett jam baserat på metoder från tjänstedesign för att engagera och involvera ett stort antal aktörer i att utveckla nya eller bättre sätt att främja rörelse inom ett antal identifierade områden.

Resultat

Erfarenhet av nya, involverande och samskapande mötesformer; mer än femtio idéer till nya sätt att arbeta för att främja fysisk aktivitet och rörelse.

Kund Region Östergötland

200 deltagare jammade tillsammans

Workshopen Active Jam var en tvåtimmars samskapande resa med 200 deltagare från olika samhällsområden och professioner.

Utgångspunkten var utmaningar inom områdena

  • barn och unga
  • idrott för hela livet
  • förebyggande hälso- och sjukvård
  • friluftsliv för alla.


Utifrån korta filmer med personer som berättade om sitt förhållande till fysisk aktivitet och hälsa fick deltagarna i grupp identifiera behov och möjliga underliggande orsaker till dessa. I nästa steg utforskade de möjliga vägar framåt att adressera ett behovsområde som de prioriterat och sätta in sina tankar i olika perspektiv (hur skulle Pippi Långstrump, Elon Musk eller Carolina Klüft göra). Slutligen fick de välja ut en idé att utveckla, bland annat genom att definiera vem som kan se till att den skulle kunna genomföras, vad som skulle krävas för att genomföra den, för vem som idén skulle skapa nytta och vilken effekt som den skulle skapa.

Mer än 50 idéer kom fram i de engagerade diskussionerna, bland annat om att göra det lättare för barn och unga att byta sport och lag eller friluftsbussar som gör det enkelt att ta sig ut även utan bil.

Här kan du läsa mer om dagen.

Vill du dela?

Vill du sätta igång ett projekt?

Utforska vidare

Dyk djupare i vårt arbete genom att läsa om fler uppdrag vi gjort. Gå tillbaka och välj bland alla uppdrag eller klicka dig vidare till ett liknande projekt.

English bla bla bla