10 års design för färre sjukskrivningar

Inledning

2009 startade projektet Intygstjänster i samarbete mellan Inera och Försäkringskassan. Bakgrunden var en överenskommelse mellan regeringen och dåvarande SKL om insatser för ökad kvalitet och effektivitet i hanteringen av läkarintyg.

Syfte

Att bidra med kompetens inom tjänstedesign, UX-design och systemutveckling i utvecklingen av tjänster för digital intygshantering.

Resultat

Det sammanlagt 10-åriga projektet resulterade i en uppsättning tjänster för en digital hantering av intyg mellan vård, myndigheter och invånare samt en databas ur vilken invånare, forskare, myndigheter och media kan hämta information.

Kund Inera

Vårt längsta uppdrag hittills

Under perioden 2009 till 2019 deltog Usify med ett team av UX:are, tjänstedesigners och systemutvecklare i utvecklingsarbetet i projektet Intygstjänster hos Inera. Det var ett stort, komplext projekt som involverade systemarkitekter, jurister, säkerhetsexperter, läkare med flera.

Med digitala vårdintyg slipper vården, Försäkringskassan och andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen onödig pappershantering. Det gör att handläggningstiden för ett ärende kan minska och att patienten kan få ett tidigare beslut om sjukpenning. Dessutom stärks rättsäkerhet och likformighet i Försäkringskassans handläggning. De försäkrade får en bättre service och kostnaderna för stat och landsting blir lägre. Intygen är säkert samlade på en plats och kan nås dygnet runt oavsett var man befinner sig. Patienten kan lätt skriva ut en kopia av intyget till sin arbetsgivare eller andra mottagare. Intyget skickas säkert med e-legitimation och krypterad överföring (fungerar även i mobilen med mobilt bank-ID). Därmed minimeras risken för att intyget hamnar i fel händer. Slutligen kan patienten också se om intyget är skickat eller ersatt med ett nytt.

Tjänster som Usify arbetat med:

Webcert

Genom att använda applikationen Webcert kan regioner och privatläkare som inte har utvecklat stöd för elektronisk hantering av läkarintyg och ärendekommunikation i sina journalsystem koordinera sitt arbete med Försäkringskassan, Transportstyrelsen med fler.

Intygsstatistik

Samlad statistik över sjukskrivningar är ett viktigt kunskapsunderlag för att förstå hur mönstren över sjukskrivningar förändras över tid och skiljer sig åt över landet. Denna kunskap är bland annat grundläggande förarbetet med att förbättra sjukskrivningsprocessen lokalt eller regionalt. I tjänsten Intygsstatistik samlas nationell statistik över sjukskrivningar, baserat på läkarintyg.

Mina intyg

En tjänst där invånaren kan läsa, skriva ut, ladda ner eller skicka sina läkarintyg till anslutna mottagare, som Försäkringskassan eller Transportstyrelsen. Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Rehabstöd

Underlättar koordineringsarbetet av rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Vill du dela?

Vill du sätta igång ett projekt?

Utforska vidare

Dyk djupare i vårt arbete genom att läsa om fler uppdrag vi gjort. Gå tillbaka och välj bland alla uppdrag eller klicka dig vidare till ett liknande projekt.

English bla bla bla