Användarinsikter för elastiskt boende

Inledning

Utvecklingsprojektet Elastiska hem initierades av Kod arkitekter, Usify m fl för att utforska lösningar för nya boendeformer som underlättar för boende att leva mer resurssparande, delande och inkluderande.

Syfte

Usifys fokus var att säkerställa att projektet, med boende, förvaltare och systemägare från bostadsbolagen Stena Fastigheter, Telge Bostäder och BoKlok, tog avstamp i och byggde på faktiska behov hos användare (boende).

Resultat

En utvecklad modell för användarinvolvering och användarinsikter om boendes behov och beteenden kring teman som gemenskap, delning och hållbarhet samt samsyn om förutsättningar och behov utifrån nuvarande situation i de tre casen.

Kund Kod arkitekter

Kategori

Upplägg

Usifys konsulter ansvarade för genomförande av datainsamling i form av intervjuer och analysworkshops samt prototypande i verklig miljö och test av koncept. För att säkerställa att alla projektpartners skulle känna sig involverade och införstådda i processen involverade Usifys konsulter genomgående samtliga aktörer i arbetet med analys och användarinsikter, dels genom presentationer och paketering av insamlade data, dels genom att bjuda in till workshops där boende och bostadsbolag möttes.

Utforska behov

Vi utvecklade och anpassade kontinuerligt våra metoder för att skapa djup och engagemang vid användarinvolvering. Bland annat skapade vi under datainsamlingen en intervjumetod där vi tog hjälp av ett gummiband för att förstå hur boende relaterade till sitt hem idag. Under intervjun bjöd vi in respondenten till att undersöka gummibandet och sedan berätta om sina upplevelser och utmaningar kring boendemiljön med hjälp av de metaforer som dök upp. Om respondenten upplevde att gummibandet kändes spänt, frågade vi om något i boendemiljön kändes spänt. Och vad händer om man släpper med ena handen? På detta sätt kunde vi snabbt komma in på tankar om boendet som hade varit svåra att nå med hjälp av vanliga intervjufrågor.

– Det känns mjukt.

– Vad är det som är mjukt med er verksamhet?

– Vi säger aldrig nej. Vi hjälper alltid till med att förbättra deras idéer.

Metaforer hjälper oss att fördjupa och nyansera våra perspektiv, och gör det enklare för oss prata om såväl vardagliga saker som känsliga ämnen på ett nytt sätt. Denna metod var otroligt effektiv och bidrog med spännande och givande samtal med såväl boenden som medarbetare inom bostadsbolagen.

Analys

Utöver intervjuer genomförde Usifys konsulter experimentella workshops i verklig miljö för att fördjupa förståelsen och analysen av människors behov och beteenden. Detta tog band annat formen av en något okonventionell middagsbjudning där boenden, som inte kände varandra, bjöds in för att utforska hur den sociala dynamiken påverkades när de ombads duka med begränsat utbud av tallrikar och bestick samt förhålla sig till den enkla regeln ”servera din granne”. Tillfället var som en levande prototyp där vi testade hur delning och gemenskap kan provoceras fram genom enkla medel.

Kunskapsdelning och paketering av användarinsikter

För att skapa en samsyn bland projektpartnerna kring de behov och beteenden som framkom i användarinsikterna valde vi att involvera dem i de personliga berättelserna vi hade tagit del av. Vi bjöd därför in samtliga aktörer till en workshop där de fick ta del av kollage med foton, skisser och citat som återberättade varje intervju, givetvis anonymiserat, men där de där små knasiga detaljerna som sätter sig i magen och skapar empati fanns kvar.

Workshopen blev ett tillfälle för projektparterna att reflektera tillsammans, liksom att skapa en övergripande samsyn och förståelse för förutsättningar och behov utifrån berättelserna. Slutligen valdes nio användarberättelser, så kallade huvudkaraktärer, ut. De var ett sätt att ge ett ansikte på användaren som projektparterna kunde ha med sig under resten av projektet. Denna metod bidrog med att ge en närmare inblick i människans faktiska upplevelse och göra den relaterbar och minnesvärd.​

Kunskapsdelning och paketering av användarinsikter

För att skapa en samsyn bland projektpartnerna kring de behov och beteenden som framkom i användarinsikterna valde vi att involvera dem i de personliga berättelserna vi hade tagit del av. Vi bjöd därför in samtliga aktörer till en workshop där de fick ta del av kollage med foton, skisser och citat som återberättade varje intervju, givetvis anonymiserat, men där de där små knasiga detaljerna som sätter sig i magen och skapar empati fanns kvar.

Workshopen blev ett tillfälle för projektparterna att reflektera tillsammans, liksom att skapa en övergripande samsyn och förståelse för förutsättningar och behov utifrån berättelserna. Slutligen valdes nio användarberättelser, så kallade huvudkaraktärer, ut. De var ett sätt att ge ett ansikte på användaren som projektparterna kunde ha med sig under resten av projektet. Denna metod bidrog med att ge en närmare inblick i människans faktiska upplevelse och göra den relaterbar och minnesvärd.​

Lärdomar​

Det fanns ett stort värde av att involvera bostadsbolagen i de personliga berättelserna som vi tagit del av, snarare än att presentera statistik eller mer generella personas som de kanske annars var vana vid. Inte minst var detta viktigt eftersom alla verksamheter har olika mognad och vana av att arbeta med användarinvolvering och användarinsikter . Det var därför viktigt med ett format som väckte nyfikenhet, som utmanade våra förutfattade meningar och som samtidigt var greppbart att bära med sig under hela processen.

Mer om projektet

Utöver Kod Arkitekter och Usify involverade projektet följande parter:

 • Kairos Future
 • Bio Bo
 • KTH Arkitektur
 • Green Leap, KTH
 • Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent
 • Kollektivhus Nu
 • Ebab
 • Ericsson
 • BoKlok Housing
 • Stena Fastigheter
 • Telge Bostäder
 • Boverket
 • Bo Tillsammans
 • Fastighetsägarna Stockholm
 • Hyresgästföreningen
 • Igeia Health Labs
 • Stiftelsen Tryggare Sverige
 • Stockholm stad
 • Trygg-Hansa
 • Vitec


Här kan du läsa mer om projektet Elastiska hem på Kod arkitekters hemsida

Vill du dela?

Vill du sätta igång ett projekt?

Utforska vidare

Dyk djupare i vårt arbete genom att läsa om fler uppdrag vi gjort. Gå tillbaka och välj bland alla uppdrag eller klicka dig vidare till ett liknande projekt.

English bla bla bla